Allereerste Belgische 2 ½ euro herdenkingsmunt met NFT ter ere van het James Ensor Jaar

13 APR 2024 09:07 | Koninklijke Nederlandse Munt Nederland

Vandaag, 13 april, de dag waarop James Ensor in 1860 werd geboren, lanceert de Koninklijke Munt van België de eerste officiële 2 ½ euromunt met NFT. De innovatieve munt wordt door de Koninklijke Munt van België uitgegeven als eerbetoon aan deze veelzijdige en eigenzinnige kunstenaar, in het kader van het James Ensor Jaar. De uitgifte is vanaf vandaag in beperkte oplage verkrijgbaar op herdenkingsmunten.be.

Oostende is de plek waar Baron James Sidney Edouard Ensor op 13 april 1860 werd geboren. Het is ook de plaats waar hij, nu 75 jaar geleden, stierf. De belangrijke Belgische expressionist liet een indrukwekkend oeuvre na. Gedurende het James Ensor Jaar 2024 wordt dit oeuvre, waarvan de belangrijkste werken zijn verdeeld over een aantal musea in België en ver daarbuiten, extra gevierd. De twee werken die model stonden voor het muntontwerp hangen in Mu.ZEE en KMSKA.

Een bijzonder kunstenaar verdient een bijzondere primeur!

Het James Ensor Jaar is voor de Koninklijke Munt van België aanleiding om een 2½ euromunt uit te geven met twee van zijn bekendste werken erop. De 2½ euro wordt geslagen in BU-kwaliteit en verschijnt in een coincard met twee taalversies. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid is nu als primeur bij een Belgische munt een NFT aan de coincard toegevoegd! NFT staat voor Non-Fungible Token. Een NFT is een digitaal eigendomscertificaat, opgeslagen op een blockchain, dat verwijst naar een digitaal media-object.

De voorzijde van de munt toont in de achtergrond de twee centrale figuren uit het indrukwekkende ‘De Intrige’. Daaroverheen links in reliëf het fameuze ‘Zelfportret met Bloemenhoed’, met onderin het signatuur van Ensor en de referentie naar het James Ensor Jaar. In samenwerking met Mu.ZEE en KMSKA is een NFT collectie gecreëerd en aan de muntuitgifte in coincard toegevoegd. De collectie bestaat uit 2 x 5.000 speciale 2 ½ euromunten België in coincard. Aan de coincards zijn QR codes toegevoegd waarmee de NFT kan worden geclaimd. Van de Oestereetster tot De Intrige, hoe bekender en begeerlijker/ kostbaarder het werk,  hoe zeldzamer de NFT. De werken van Ensor komen met een ‘glitch’ of siddering tot leven!

5.000 x in NL coincard en 5.000 x in FR coincard

- Minder dan de helft: De Oestereetster 2.425 stuks

- Bijzonder: Zicht op Mariakerke 1.450 stuks

- Schaars: De intrede van Christus in Brussel 625 stuks

- Zeldzaam: Zelfportret met Bloemenhoed 425 stuks

- Exclusief: De Intrige 75 stuks

De uitgifte is vanaf nu te bestellen op www.herdenkingsmunten.be

FR:

Première pièce commémorative belge de 2½ euros avec NFT en l'honneur de l'année James Ensor 2024

Aujourd'hui, 13 avril, à l’occasion du jour de la naissance de James Ensor en 1860, la Monnaie Royale de Belgique lance la première pièce officielle de 2½ euros avec NFT. Cette pièce innovante est émise par la Monnaie Royale de Belgique en l'honneur de cet artiste polyvalent et singulier, dans le cadre de l'Année James Ensor. L'émission est disponible en édition limitée à partir d'aujourd'hui sur le site piecescommemortatives.be.

C'est à Ostende que le Baron James Sidney Edouard Ensor est né, le 13 avril 1860. C'est aussi là qu'il est mort, il y a maintenant 75 ans. Cet'important expressionniste belge a laissé derrière lui un un héritage artistique impressionnant. Au cours de l'Année James Ensor 2024, cet héritage, dont les œuvres les plus importantes sont réparties entre plusieurs musées en Belgique et bien au-delà, sera particulièrement mis à l'honneur. Les deux œuvres qui ont servi de modèles pour le dessin de la pièce sont exposées à Mu.ZEE et KMSKA.

Un artiste exceptionnel mérite une première exceptionnelle !

L'année James Ensor a inspiré la Monnaie Royale de Belgique à émettre une pièce de 2½ euros reprenant deux de ses œuvres les plus célèbres. La pièce de 2½ euros est frappée en qualité BU et se présente sous la forme d'une coincard en deux versions linguistiques. En l'honneur de cette occasion spéciale, et pour la première fois pour une pièce belge, un NFT a été ajouté à la carte ! NFT signifie Non-Fungible Token (jeton non fongible). Un NFT est un certificat numérique de propriété, stocké sur une blockchain, qui fait référence à un objet médiatique numérique.

L'avers de la pièce montre à l'arrière-plan les deux personnages principaux de l'impressionnante " L’Intrigue ". Par-dessus, à gauche, est estampé le célèbre " Autoportrait au chapeau à fleurs ", avec la signature d'Ensor et la référence à l'Année James Ensor en bas. Une collection NFT a été créée en collaboration avec Mu.ZEE et KMSKA et ajoutée à l'émission de la pièce sous forme de coincard. La collection se compose de 2 x 5.000 pièces spéciales de 2 ½ euros Belgique dans une coincard. Des codes QR ont été ajoutés aux coincards qui peuvent être utilisés pour réclamer le NFT. De  La mangeuse d’huîtres à L’Intrigue, plus l'œuvre est célèbre et désirable/précieuse, plus le NFT est rare. Les œuvres d'Ensor prennent vie avec un "glitch" ou un frisson !

5 000 en coincard NL et 5 000 en coincard FR

- Moins de la moitié : La mangeuse d'huîtres 2 425 pièces

- Spécial : Vue de Mariakerke 1.450 pièces

- Rare : L'Entrée du Christ à Bruxelles 625 pièces

- Rare : Autoportrait au chapeau fleuri 425 pièces

- Exclusif : L'Intrigue 75 pièces

L'émission peut être commandée dès maintenant sur le site : www.piecescommemoratives.be.

Hoge resolutie-beeldmateriaal van de 2 ½ euromunt België 2024 ’James Ensor Jaar’ kunt u hier downloaden: https://we.tl/t-xSXppgGywl Beelden van de NFT's kunt u hier downloaden: https://we.tl/t-tJK5KtbhDV Over de Koninklijke Munt van België De Koninklijke Munt van België is verantwoordelijk voor de bestelling van Belgische circulatiemunten, het ontwerp, de kwaliteitscontrole, het screenen van namaakmunten en vertegenwoordigt de Belgische Staat op internationaal niveau. Sinds begin 2018 is de Belgische muntslag en de commercialisering van de Belgische herdenkingsmuntstukken uitbesteed aan de Koninklijke Nederlandse Munt. De Belgische koning blijft de uitvaardigende autoriteit. De officiële uitgiften besteld door de Koninklijke Munt van België dragen het merkteken van de Belgische Muntmeester, de heer Giovanni Van de Velde én het munthuisteken van de Koninklijke Nederlandse Munt. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top vijf producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. De Belgische herdenkingsmunten zijn verkrijgbaar via www.herdenkingsmunten.be Contacts Florence Angelici - FOD Financiën - florence.angelici@minfin.fed.be - +32 470 775 728 Francis Adyns - FOD Financiën - francis.adyns@minfin.fed.be - +32 470 762 244 Mira Spijker - Koninklijke Nederlandse Munt – mira.spijker@royaldutchmint.com - +31 6111 44 852 FR: Note pour la rédaction : Des images en haute résolution de la pièce de 2½ euros Belgique 2024 " L’année James Ensor" peuvent être téléchargées ici : https://we.tl/t-F4vFThq6CV À propos de la Monnaie Royale de Belgique La Monnaie Royale de Belgique est responsable de la commande des pièces de circulation belges, de leur conception, du contrôle de la qualité, de la détection des fausses pièces et représente l'État belge au niveau international. Depuis le début de l'année 2018, la frappe des pièces belges et la commercialisation des pièces commémoratives belges ont été confiées à la Monnaie Royale des Pays-Bas. Le roi des Belges reste l'autorité d'émission. Les émissions officielles commandées par la Monnaie Royale de Belgique portent le différent du Commissaire des Monnaies de la Monnaie Royale de Belgique, M. Giovanni Van de Velde ainsi que le différent de la Monnaie Royale des Pays-Bas. La Monnaie Royale des Pays-Bas est l'un des cinq premiers producteurs mondiaux de pièces de circulation, de pièces commémoratives et de produits de collection. Les pièces commémoratives belges sont disponibles sur le site www.piecescommemoratives.be Contacts Florence Angelici - SPF Finances - florence.angelici@minfin.fed.be - +32 470 775 728 Francis Adyns - SPF Finances - francis.adyns@minfin.fed.be - +32 470 762 244 Mira Spijker - Monnaie Royale des Pays-Bas – mira.spijker@royaldutchmint.com - +31 6111 44 852

Meer binnen de rubriek Kunst en cultuur