Tientallen miljoenen voor Brightlands Circular Space

28 NOV 2023 13:00 | Brightlands Chemelot Campus

Circular Plastics NL steunt komst demonstratiefaciliteit 

  • Brightlands Chemelot Campus, Universiteit Maastricht, en TNO hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van Brightlands Circular Space, een gamechanger om circulaire plastics op industriële schaal te versnellen.
  • Brightlands Circular Space richt zich op circulaire samenwerking, nieuwe verdienmodellen, faciliteiten en recycling-technologieën om de grondstoffen-cirkel te sluiten en afval te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. 
  • Bekend is dat inzetten op verbeterde inzameling, sortering en voorbehandeling van afval zal leiden tot betere recycling. Becijferd is dit voor het grootste Europese chemiecluster Antwerpen-Rotterdam-Ruhr-Rhein een potentiële reductie van ca. 0,8 Mton/jaar aan te verbranden afval, 1,6 Mton/jaar aan CO2-reductie en 800 MEUR/jaar economische waarde in nieuwe materialen oplevert.
  • Onderdeel van Brightlands Circular Space is een unieke demonstratiefaciliteit. De bouw start in 2024 en de faciliteit is naar verwachting in 2026 operationeel.
  • De realisatie van de demonstratie-faciliteit is gehonoreerd met een bijdrage van 25 mln. Euro uit het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Sittard-Geleen, 28 November 2023 - Brightlands Chemelot Campus, Universiteit Maastricht en TNO hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van Brightlands Circular Space, een alliantie die circulaire plastics in een stroomversnelling brengt voor een op de toekomst gerichte circulaire economie. Het Nationaal Groeifonds levert via het Circular Plastics NL (CPNL) programma een substantiële bijdrage van 25 mln. Euro aan dit initiatief. Deze bijdrage is op 24 november 2023 schriftelijk bevestigd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De samenwerking tussen de drie founding partners werd bezegeld met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van Brightlands Circular Space Facilities BV.

Volledig circulaire demonstratie faciliteit                                                                                                        

Een kernonderdeel van Brightlands Circular Space is de realisatie van een open toegankelijke demonstratiefaciliteit op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Deze faciliteit zal dienen als een internationaal knooppunt voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek, bedrijven en consortia, om samen te werken aan het versneld ontwikkelen van circulaire plastics op industriële schaal. Daarbij kunnen zij gebruikmaken van state-of-the-art apparatuur en expertise voor het onderzoeken, ontwikkelen, analyseren en testen van grootschalig hergebruik van plasticafval. Op een oppervlakte van ruim 4 ha. worden daartoe 4 verschillende faciliteiten gerealiseerd: het House for Circular Co-creation, de Skid, pilot en demonstrator faciliteit, de Polymer Processing faciliteit en de Plastic Waste Preprocessing faciliteit.

De groeifondsbijdrage is bestemd voor de realisatie van de drie eerstgenoemde faciliteiten. Brightlands Circular Space ontvangt daarnaast financiering van de founding partners en andere fondsen. De gezamenlijke investering is 50 mln. Euro, waarmee de weg vrijgemaakt wordt voor de bouw van een van 's werelds eerste volledig circulaire demonstratiefaciliteit voor plastics.

Lia Voermans, voorzitter van de Stuurgroep Brightlands Circular Space, benadrukt de urgentie van dit initiatief: "We zien een blijvende rol voor plastic als unieke basis van veel dagelijkse producten, maar zonder daarvoor olie en gas te gebruiken en onze planeet verder te belasten. Het is onze missie om volledig circulaire plastics te versnellen en een samenleving te creëren waarin afval zo veel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten. Uitgangspunt is de vraag van de consument, waardoor gebruik, hergebruik en recycling beter op elkaar zijn afgestemd”.

Innovatie in samenwerking, verdienmodellen en technologie                                                                           

In lijn met de Nederlandse ambities voor circulaire plastics - 50% circulair in 2030 en 100% in 2050 - richt Brightlands Circular Space zich niet alleen op technologische innovatie, maar ook op nieuwe vormen van samenwerking om te komen tot nieuwe maatschappelijke en bedrijfsmodellen. Brightlands Circular Space staat voor een toekomstgerichte circulaire economie met nationale en internationale impact. De demonstratiefaciliteit zal fungeren als een katalysator voor verbeterde preprocessing-, mechanische en chemische recyclingtechnologieën, circulair design en opschaling tot nieuwe materialen en producten. Verbeterde inzameling, sortering en voorbehandeling is daarvoor een absolute noodzaak. Zo is becijferd dat dit voor het grootste chemiecluster Antwerpen- Rotterdam- Ruhr-Rhein Area (ARRRA) een potentiële reductie van ca. 0,8 Mton/jaar aan te verbranden afval, 1,6 Mton/jaar aan CO2-reductie en 800 MEUR/jaar economische waarde in nieuwe materialen oplevert. Op Europese schaal is dit het tienvoudige.

Internationale samenwerking                                                                                                                                                         

Internationale samenwerking is een sleutelelement binnen Brightlands Circular Space. Initiatieven waarmee nauw wordt samengewerkt zijn CPNL, Circular Regions en Cities Initiative, Hubs4Circularity en het Horizon Europe Consortium Syschemiq. Brightlands Circular Space is ook partner in het Net Zero Industrial Cluster van het World Economic Forum (WEF). Deze samenwerkingen zijn gericht op circulaire opschaling en consortiavorming, maar beogen ook bij te dragen aan de aanpassing van wet- en regelgeving en financiering voor de opkomende circulaire plastics industrie.

Lia Voermans: "Na enkele jaren van voorbereiding zijn we enorm trots om samen met fondsen, investeerders en stakeholders deze unieke circulaire demonstratiefaciliteit te realiseren. Het groeifondsinitiatief CPNL heeft mede gezorgd voor de beslissende stap voor de komst van deze open faciliteit, waarvan ook andere deelnemers en partners van het CPNL programma gebruik kunnen maken. In samenwerking met industriële en diverse andere private en publieke partners, kunnen we nu in de praktijk laten zien wat er voor circulaire plastics op industriële schaal mogelijk is."

Het startschot voor de bouw van Brightlands Circular Space wordt verwacht in het voorjaar van 2024. De faciliteiten zijn naar verwachting in het voorjaar van 2026 volledig operationeel. 

------------------------------------------------------------------

Brightlands Chemelot Campus

Op Brightlands Chemelot Campus draait alles om innovatie en groei. Of het nu gaat om de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, duurzame processen of biomedische innovaties, deze dynamische gemeenschap werkt aan oplossingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. De campus en het aangrenzende Chemelot industriepark vormen één groot laboratorium waar de slimste, hooggekwalificeerde universitaire experts en het bedrijfsleven samenwerken. De campus in Sittard-Geleen maakt deel uit van Brightlands, een open innovatiegemeenschap bestaande uit vier campussen die werken aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.(www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus).

Universiteit Maastricht

Wij zijn dé Europese universiteit van Nederland; met regionale samenwerkingen en oplossingen dragen wij bij aan maatschappelijke uitdagingen, met een focus op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onze inclusieve en inspirerende academische gemeenschap ambieert open en toegankelijk te zijn voor iedereen. Als campus-gebaseerde universiteit en onderwijsvernieuwer, verrijken we Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) met technologie om professionals met een mondiale basis en oriëntatie op te leiden (www.maastrichtuniversity.nl).

TNO                                                                                                                                                        

TNO is de grootste onafhankelijke onderzoeksorganisatie van Nederland. TNO richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. We vergroten de R&D en innovatiekracht van het bedrijfsleven en versterken het verdienvermogen van Nederland. Zowel het MKB als grote ondernemingen. Daarnaast ondersteunt TNO overheden met onderzoek, advies en innovatie bij het formuleren en uitvoeren van beleid Samen met 4.000 collega’s en vele partners zetten we ons in voor oplossingen met impact (www.tno.nl)

CPNL                                                                                                                                                         

Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma loopt tot en met 2030 en heeft acht programmalijnen waaronder Brightlands Circular Space. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten (www.circularplasticsnl.org).

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid