'Minder woningzoekers verlaten de stad'

07 MEI 2024 11:55 | NVM
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marc van der Lee

Aanleiding:
Huizenprijzen zijn buiten de Randstad alweer terug op recordhoogte | Economie | NU.nl

NVM-dochter brainbay onderzocht in het vierde kwartaal 2023 voor NVM de trek uit de Randstad. Sinds 2015 ontstond de trend onder Randstedelingen om buiten de drukke Randstad te gaan wonen. In 2021 bereikte dit een hoogtepunt door de invloed van de coronapandemie en de gekte op de woningmarkt. Nu, na de pandemie en een dip op de woningmarkt, verandert deze dynamiek weer. Het rapport beschrijft hoe de Randstedelingen zich nu verspreiden, welke huizen hun voorkeur hebben en of ze meer betalen dan de lokale woningzoekers. 

Randstadverlaters

In een enquête is aan NVM-makelaars gevraagd naar de beweegredenen van de Randstadverlaters onder hun klanten. Dit leidt tot de volgende top 3:

1. Meer rust/betere leefbaarheid.

2. Buiten de Randstad meer woonruimte voor hetzelfde geld.

3. Woningen zijn niet meer betaalbaar in de Randstad.

Rust en groen

Woningzoekers verlaten de Randstad vanwege de behoefte aan rust en groen en de wens voor meer woonkwaliteit voor hun budget. De meeste Randstadverlaters zoeken daarom ruimere vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen. Makelaars ervaren in de praktijk wel het prijsopdrijvende effect van Randstadverlaters, maar het is moeilijk meetbaar in cijfers. Dit komt doordat de lokale markt meebeweegt en lokale kopers genoodzaakt zijn in dezelfde mate te overbieden.

Overloop uit de Randstad

Samengevat heeft het einde van de coronapandemie en de afkoeling van de woningmarkt geleid tot minder verhuizingen vanuit de Randstad naar andere delen van het land. In 2023 zijn er echter nog steeds gebieden met een aanzienlijke overloop vanuit de Randstad, vooral nabijgelegen gemeenten met goede verbindingen.

Toenemende trek uit de Randstad?

Nu de markt weer aantrekt, neemt het aantal keuzemogelijkheden voor stedelijke zoekers weer af. Zoekers moeten weer meer concessies doen om binnen hun budget een woning te vinden. Sommige zoekers gaan hierdoor mogelijk andere locaties overwegen. Dat kan de trek uit de Randstad weer doen toenemen. 

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed