Gemeente Arnhem en COA sluiten overeenkomst over permanente opvang van 1700 asielzoekers

07 MEI 2024 15:07 | Gemeente Arnhem

Arnhem gaat op termijn 1.700 vluchtelingen duurzaam opvangen en heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getekend. Met deze overeenkomst, uniek in Nederland, levert Arnhem een flinke bijdrage in de permanente opvang van vluchtelingen. Daarnaast vangt Arnhem op korte termijn 250 extra vluchtelingen op in hotels.

Paul Smeulders, wethouder Vluchtelingen: "Met de huidige wereldwijde onrust zal het aantal mensen dat vlucht voor oorlog en geweld helaas niet afnemen. In Arnhem vangen we al jaren zonder problemen vluchtelingen op, het past bij het DNA van onze stad. We zijn blij dat we door deze samenwerking met COA een nieuwe stap kunnen zetten. Hierdoor kunnen we verder gaan dan de crisisopvang en echt werken aan duurzame, permanente opvang die de sociale integratie van vluchtelingen in de stad bevordert. Onbekend maakt onbemind, daarom willen wij in Arnhem dat nieuwkomers zich vanaf het eerste moment welkom voelen in onze stad en volwaardig deel uitmaken van onze samenleving”. 

1000 meer dan de spreidingswet 

De samenwerking met Arnhem stelt het COA in staat om structureel 1.700 toekomstbestendige opvangplekken te creëren. Dit is aanzienlijk meer dan de door de Spreidingswet voorgeschreven 720 plekken.

Binnen de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de opvang, de integratie van vluchtelingen in de samenleving en ondersteuning voor hun participatie en inburgering. Ter ondersteuning van deze inspanningen hebben de Gemeente Arnhem en COA financiële afspraken gemaakt. 

Duurzame opvang voor vluchtelingen 

In Arnhem gaat het COA werken aan een nieuwe vorm van opvang van vluchtelingen, die meer bieden dan tijdelijk onderdak. De plekken zijn gericht op integratie en participatie van vluchtelingen in de samenleving. Het permanente karakter van de opvangcentra zorgt voor meer verbinding met de omgeving. 

Paul Smeulders, wethouder Asiel: “We moeten anders kijken naar de opvang van vluchtelingen. De huidige vorm van asielopvang is te hap snap en trekt van crisis naar crisis. We moeten af van de parallelsamenleving op een AZC en nieuwkomers direct betrekken bij onze samenleving. Zo bereiden we ze niet alleen voor op een actief leven in Nederland, maar benutten we ook hun potentie. Participatie versterkt de integratie, versterkt de taal en versterkt het wederzijds begrip. Meedoen is vooruitgaan. Daar gaan we voor in Arnhem” 

Joeri Kapteijns, bestuurder COA: “Arnhem levert al jaren een grote bijdrage aan het opvangen van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Wij zijn zeer verheugd over deze nieuwe impuls in de samenwerking met de gemeente Arnhem. Deze overeenkomst biedt het COA niet alleen duidelijke afspraken over de kwaliteit, continuïteit van de opvang, maar geeft ons ook de zekerheid die nodig is om duurzaam te investeren in onze faciliteiten en medewerkers." 

"Dit stelt ons in staat om te plannen met een lange termijnvisie en te zorgen voor een stabiele en ondersteunende omgeving waarin vluchtelingen kunnen herstellen, groeien, participeren en integreren. Deze samenwerkingsovereenkomst past ook in ons streven naar langjarige opvang in samenwerking met andere gemeenten in Nederland. We hopen dat het goede voorbeeld met de gemeente Arnhem ook navolging gaat krijgen binnen andere gemeenten.”  

Permanente locaties 

Het AZC dat sinds 1994 aan de Groningensingel is gehuisvest, blijft bestaan met haar 430 opvangplekken. De opvang van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Amsterdamseweg wordt permanent gemaakt. Als eerste extra stap in de toekomstbestendige opvang worden de 350 tijdelijke plekken aan de Elderhofseweg omgezet naar permanente faciliteiten. Hiertoe wordt het tijdelijke AZC gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Recent evaluatieonderzoek heeft uitgewezen dat de meerderheid van de inwoners van Elden en Elderveld neutraal of positief staat tegenover het AZC in hun buurt, een sentiment dat wordt gedeeld door mensen werkzaam in kantorenpark Gelderse Poort en Elderhof. De omwonenden ervaren weinig overlast en zien de meerwaarde van het AZC. Onder de direct aanwonenden is er meer impact. De gemeente en het COA gaan hierover met hen in gesprek. 

Ook in de nieuwe wijk Rijnpark komt opvang voor vluchtelingen. Als de gemeenteraad instemt met de plannen Rijnpark komen hier 800 permanente opvangplekken: 450 voor 2030 en 350 na 2030. 

Tijdelijke locaties 

Naast de inzet op permanente locaties, blijft op korte termijn de inzet van tijdelijke locaties onvermijdelijk. In Arnhem breidt het COA de capaciteit van tijdelijke opvangfaciliteiten uit met het NH Hotel. Hier worden twee jaar 200 vluchtelingen opgevangen, waarna het hotel wordt opgeknapt en weer voor toeristische verhuur wordt ingezet. Daarnaast gaat het COA een jaar 45 alleenstaande minderjarige vluchtelingen onder brengen in hotel Old Dutch. Tot slot zijn de contracten voor twee opvangschepen aan de Nieuwe Kade die 1 mei afliepen, verlengd tot eind 2024. Alle acht opvangschepen (zes van het COA en twee voor de opvang van Oekraïners) blijven nu in ieder geval tot het eind van het jaar liggen. In het najaar wordt een besluit genomen over mogelijke verlenging. 

Communicatie met omwonenden  

De gemeente Arnhem zet zich in voor transparante communicatie. Vanwege hun directe betrokkenheid ontvangen aanwonenden van verschillende locaties vandaag als eersten een brief met uitleg. Voor de aanwonenden, omwonenden en ondernemers van kantorenpark Gelderse Poort worden verschillende informatieve bijeenkomsten georganiseerd over het AZC in Elderhoeve. Ook voor de inwoners in de buurt van het NH Rijnhotel en Hotel Old Dutch zijn in mei voorlichtingsbijeenkomsten gepland. Bijeenkomsten voor de locaties aan de Doorwerthlaan en Amsterdamseweg hebben reeds in april plaatsgevonden. 

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid