79% van leidinggevenden verwacht dat Gen AI binnen drie jaar organisaties transformeert

17 JAN 2024 12:00 | Deloitte

Managen van talent, governance en risico's grootste uitdagingen voor de adoptie van Gen AI  

  • 48 procent van de Nederlandse respondenten vindt dat hun organisatie werknemers voldoende voorlicht over de mogelijkheden, voordelen en waarde van Gen AI  
  • 62 procent van de Nederlandse respondenten is bezorgd dat het gebruik van Gen AI de economische ongelijkheid wereldwijd vergroot
  • Een kwart van de leidinggevenden wereldwijd is van mening dat hun organisaties goed voorbereid zijn om governance- en risicokwesties met betrekking tot de adoptie van Gen AI aan te pakken

Deloitte presenteert The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next. In de eerste editie van deze enquête, die dit jaar ieder kwartaal zal verschijnen, is onderzocht hoe de adoptie van Gen AI zich ontvouwt en of de voordelen ervan volledig worden benut. Alle respondenten werken met AI en zijn in hun organisatie bezig met het testen of implementeren hiervan. Meer dan 2.800 respondenten op directeur- en C-level niveau in zes sectoren en 16 landen hebben aan de enquête meegewerkt, waaronder 50 Nederlandse respondenten. 

“Gen AI bevindt zich momenteel op een keerpunt. Organisaties beginnen het potentieel van Gen AI te erkennen, maar zien het vaak nog niet als een groeikatalysator. Om Gen AI daadwerkelijk in te kunnen zetten voor groei is het belangrijk om Gen AI niet in isolatie te zien, maar in samenspel met andere vormen van AI, data en technologieplatformen”, zegt Marc Verdonk, CTO Deloitte Nederland.

"Naar verwachting zal de manier waarop we werken, leren en samenwerken veranderen. Om Gen AI optimaal te benutten en voorop te blijven lopen, moeten organisaties opnieuw bepalen hoe ze zaken doen. Samenwerking tussen organisaties is essentieel om het vertrouwen in een verantwoorde en brede acceptatie van Gen AI te bevorderen. Daarnaast is een sterke focus op onderwijs en omscholing van mensen cruciaal”, zegt Stephen Ward, Partner Deloitte Digital.

Driekwart van de respondenten wereldwijd (79 procent, NL-respondenten: 86 procent) verwacht dat Gen AI in minder dan drie jaar hun organisatie transformeert. Toch geeft de meerderheid op dit moment aan dat er een sterke focus ligt op meer tactische voordelen, zoals het verbeteren van de efficiëntie en kostenreductie (56 procent), in plaats van zaken als groei en het verbeteren van innovatie (29 procent). Nederlandse respondenten geven aan dat Gen AI in hun organisaties vooral wordt ingezet voor het maken van content (76 procent), vertalingen (60 procent) en als virtueel assistent (58 procent).

44 procent van de respondenten wereldwijd is van mening dat er binnen hun organisatie (zeer) veel expertise bestaat op het gebied van Gen AI. Van de Nederlandse respondenten geeft 52 procent aan dat er binnen hun organisatie enige expertise over Gen AI aanwezig is; 36 procent ziet (zeer) veel expertise op dit onderwerp terug in de eigen organisatie. AI-experts die al langer met AI werken hebben meer vertrouwen in de technologie en lijken het best voorbereid te zijn op de veranderingen die Gen AI met zich mee zal brengen.  

Managen van talent, governance en risico's zijn de grootste uitdagingen bij de adoptie van Gen AI

Respondenten geven aan dat ze zich over het algemeen voorbereid voelen als het gaat om strategie en technologische infrastructuur. Ze hebben minder vertrouwen in talent, governance en risico's, die worden gezien als grootste uitdagingen voor de adoptie van AI.

Slechts 22 procent van de respondenten wereldwijd is van mening dat hun organisaties goed voorbereid zijn om talentgerelateerde uitdagingen met betrekking tot de adoptie van Gen AI aan te pakken. 48 procent van de Nederlandse respondenten vindt dat hun eigen organisatie werknemers voldoende voorlicht over de mogelijkheden, voordelen en waarde van Gen AI. AI-experts van het eerste uur richten zich meer op het opleiden en omscholen van hun personeel.

Slechts een kwart van de respondenten wereldwijd (25 procent) is van mening dat hun organisaties (zeer) goed voorbereid zijn om governance- en risicokwesties met betrekking tot de adoptie van Gen AI aan te pakken. De grootste zorgen van de respondenten met betrekking tot governance zijn:

1.   Gebrek aan vertrouwen in resultaten (36 procent);

2.   Bezorgdheid over intellectueel eigendom (35 procent);

3.   Misbruik van klantdata (34 procent);

4.   Aan wet- en regelgeving voldoen (33 procent);

5.   Gebrek aan transparantie (31 procent).

Maatschappelijke impact Gen AI

Hoewel respondenten over het algemeen enthousiast zijn over de potentiële zakelijke voordelen van Gen AI, zijn ze minder optimistisch over de bredere maatschappelijke impact ervan. Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat het brede gebruik van Gen AI de wereldeconomie meer zal centraliseren (52 procent, NL-respondenten: 60 procent) en de economische ongelijkheid zal vergroten (51 procent, NL-respondenten: 62 procent).

Een meerderheid van de respondenten is het erover eens dat er behoefte is aan meer wereldwijde regelgeving (78 procent, NL-respondenten: 86 procent) en samenwerking (72 procent, NL-respondenten: 80 procent) om de adoptie van Gen AI wereldwijd in goede banen te leiden.

Ga voor het volledige rapport naar: https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/digital/articles/the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise.html

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media