'Welzijn studenten herstelt weer, maar wordt bedreigd door onzekerheid huisvesting'

27 JUN 2024 09:31 | Hogeschool Inholland

De dinsdag aangenomen huurwet van Hugo de Jonge moet huren goedkoper maken en huurders beter beschermen. Starters en studenten zouden profiteren, maar of zij in de praktijk baat hebben bij de wet, valt nog te bezien. De aanhoudende onzekerheid over huisvesting heeft een groot effect op het welzijn van studenten. Dat welzijn was aan het stabiliseren na de heftige mentale impact van de coronajaren op jongvolwassenen, blijkt uit eigen onderzoek waarbij onder meer de algemene levenstevredenheid werd getoetst.

De cijfers over studentenwelzijn laten een sterk herstel zien ten opzichte van de coronatijd: in 2021 vertoonde 68 procent van de studenten depressieve symptomen. Dat is nu bijna de helft van de studenten. Hoewel dit nog steeds zorgelijk is, is het lang niet zo zorgwekkend als destijds.

Nog steeds wordt de situatie van een deel van de studenten als 'lijdend' beschouwd. Zij geven hun leven een 1 tot een 4 als cijfer. Uit onze en andere onderzoeken, en gesprekken met studenten, blijkt dat dit vooral te maken heeft met een onzeker toekomstbeeld. Onzekerheid over hoe en waar zij na hun opleiding instromen op de arbeidsmarkt, maar vooral huisvesting blijkt, gezien de huidige woningmarkt, een groot thema. De meeste zorgen onder studenten zijn niet veranderd ten opzichte van vorig jaar, maar zorgen over huisvesting zijn gestegen. Vooral internationale studenten hebben veel last van de huisvestingsproblematiek.

Toch waardeerde 54 procent van de studenten die deelnamen aan het onderzoek hun leven met een 7 tot zelfs een 10 (0,9 procent). Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van vier procent. We zien een positieve tendens na de coronaperiode. Het belangrijkste is dat het beeld vrij stabiel blijft en ook de studiemotivatie blijkt toe te nemen.

Nog steeds overwoog 30 procent serieus om met de opleiding te stoppen, maar dit is aanzienlijk minder dan tijdens de coronaperiode. De motivatie was erg laag met het online onderwijs tijdens corona. De zorgen die studenten hadden over de studievoortgang en de kwaliteit van het onderwijs zijn grotendeels naar de achtergrond verdwenen.

Meer binnen de rubriek Onderwijs