'Gedurfde keuzes nodig om aantal fietsdoden te verlagen'

10 APR 2024 11:18 | Sweco
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Hans Drolenga

Aanleiding:
684 verkeersdoden in 2023 | CBS

Vorig jaar zijn 684 mensen in Nederland door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan in 2022, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wat opvalt is dat het aantal fatale ongelukken op de fiets de laatste jaren toeneemt. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer.

Om het aantal fietsdoden drastisch te verlagen, zijn gedurfde keuzes nodig. Er moet een systeemsprong worden gemaakt, zowel infrastructureel als qua gedrag. De politiek in stedelijke omgevingen kan die gedurfde keuzes maken, door de fiets veel meer prioriteit en ruimte te geven. Maak de binnensteden autoluw, offer parkeerplaatsen op voor het aanleggen van vrij liggende fietspaden en maak smalle fietspaden breder.

Daarnaast helpt het om de snelheidslimieten van 50 naar 30 kilometer per uur te verlagen, in combinatie met voldoende snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersdrempels. Zo zijn er minder lange rechte stukken en kunnen auto’s niet op hoge snelheid komen.

Buiten de stedelijke omgevingen verdienen N-wegen nadrukkelijk aandacht. De afgelopen jaren viel op dit soort wegen bijna 25 procent van de verkeersdoden terwijl zij maar 5 procent van de totale weglengte in Nederland vormen. Kosteneffectieve maatregelen zijn hier bijvoorbeeld het aanbrengen van fysieke rijbaanscheiding, het obstakelvrij maken van de bermen en het aanleggen van rotondes op gevaarlijke kruispunten.

Naast aanpassingen in de infrastructuur, de grootste gedragsbeïnvloeder, moet de pakkans in het verkeer omhoog. Maar weggebruikers moeten ook meer naar hun eigen gedrag kijken. Appen in het verkeer, te hard rijden, het lijkt allemaal normaal geworden. We moeten dit risicoverhogend gedrag met elkaar proberen te vermijden.

Het totaal aantal verkeersdoden nam sinds het begin van deze eeuw tot 2010 af, doordat minder mensen in auto's verongelukten. Na 2010 schommelt het aantal ieder jaar rond de 630.

Rechtstreeks contact met Hans Drolenga: hans.drolenga@sweco.nl - 06-22423557

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws