'Vergroening leidt tot 62.000 minder patiënten'

30 JAN 2024 16:38 | Sweco
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Susan Groot Jebbink

Aanleiding:
Advies aan kabinet: ook bij wonen, onderwijs en arbeid focus op gezondheid

De Sociaal Economische Raad (SER) pleit in een brief aan het nieuwe kabinet voor een totaal andere insteek van de zorg in Nederland. Ook in wonen, werken en onderwijs moet gezondheid centraal komen te staan. He is goed om daarbij veel nadruk te leggen op de impact van vergroening. Uit onderzoek van Sweco blijkt dat vergroening van een derde van de Nederlandse bevolking kan resulteren in 62.000 minder patiënten op jaarbasis.

Als we met elkaar de leefomgeving van een derde van de Nederlandse bevolking flink vergroenen, dan leidt dat tot een afname van het aantal patiënten met 62.000. Door daar te vergroenen waar de gezondheidsuitdagingen het grootst zijn, kan gericht worden gewerkt aan gezondheidsproblemen. De impact van vergroening op de gezondheid moet niet worden onderschat. Hier is nog veel te winnen, want in veel wijken stapelen gezondheidsuitdagingen zich op: weinig beweging, stress, eenzaamheid, slechte luchtkwaliteit.

Sweco onderschrijft het advies van de SER op dit vlak. Daarin wordt gewezen op de grote impact van sociaaleconomische verschillen op de gezondheid van individuen. De rijkste 20 procent van ons land leeft gemiddeld ruim 8 jaar langer en zelfs 24 jaar langer in goede gezondheid. Dat valt niet op te lossen met individuele maatregelen, er is volgens de SER een integrale aanpak voor nodig.

Rechtstreeks contact met Susan Groot Jebbink: susan.grootjebbink@sweco.nl, 06-10918486.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid