Koppert Cress wint rechtzaak: verstrekken gezonde lunch onderdeel Arbobeleid

24 MEI 2024 14:33 | Veneca

Veneca, ONCE en VOCC hebben verheugd kennisgenomen van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak die Rob Baan, eigenaar van tuinbouwbedrijf Koppert Cress, heeft aangespannen tegen de belastingdienst. De Hoge Raad is het met Koppert Cress eens dat het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden onder de gerichte vrijstelling voor Arbo voorzieningen valt, omdat die verstrekking onderdeel is van het arbobeleid van de werkgever. Hiermee volgt de Hoge Raad het advies van de Advocaat Generaal, die eerder adviseerde Koppert Cress gelijk te geven in deze zaak.

Koppert Cress verstrekte haar werknemers gratis gezonde lunches en kreeg hierover een naheffing in de loonbelasting, omdat de gratis lunches door de belastingdienst als verkapt loon werden aangemerkt. Koppert Cress was het daar niet mee eens omdat de gratis lunches werden verstrekt in het kader van het door haar gevoerde Arbobeleid, en stapte naar de rechter.


Wetgeving tijdens procedure aangepast

Bij aanvang van de procedure gold als voorwaarde voor de fiscale vrijstelling voor Arbo voorzieningen, dat deze moesten voortvloeien uit het door een werkgever gevoerde arbobeleid. Gedurende de loop van de procedure is de wettekst gewijzigd. Vanaf 2022 geldt de aangescherpte definitie van de vrijstelling voor Arbo voorzieningen. Gezonde maaltijden zijn volgens de wetgever niet bedoeld om onder de Arbo vrijstelling te vallen. Of rechters daar ook zo over denken zal de toekomst moeten uitwijzen. Er wordt nog nagegaan wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor de huidige wetgeving.


Gezond eten aanbieden zonder fiscaal gestraft te worden

Ard van der Steur, voorzitter Veneca “Dit is een eerste mooie stap. Maar wat de drie brancheverenigingen betreft, zou het ook nu en in de toekomst vanzelfsprekend moeten zijn dat werkgevers hun mensen tijdens het werk gezond eten kunnen aanbieden zonder hiervoor fiscaal te worden gestraft. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid en gezondheid van werknemers steeds meer en nadrukkelijker bij werkgevers. Werkgevers willen hier via gezonde voeding ook in investeren. Cateraars zijn bij uitstek in staat om dit te bieden en wij willen hier graag samen met werkgevers voor zorgen.”


Pas Wet op Loonbelasting aan

Veneca, ONCE en VOCC pleiten samen met Koppert Cress voor een aanpassing van de Wet op de Loonbelasting, zodat voorzieningen die werkgevers op grond van het arbobeleid voeren niet als loon kwalificeren en daarmee niet tot additioneel belastingheffing bij de werkgever leidt. Dit biedt werkgevers ruimte om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Wie wil dat nou niet! 

Meer binnen de rubriek Voeding, drank en horeca