Samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Utrecht- Hilversum ondertekend

31 OKT 2023 20:44 | Provincie Utrecht

Twee provincies en drie gemeenten ondertekenden vandaag, in het oude seinwachtershuis bij station Overvecht, een overeenkomst voor de realisatie van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum, de F27. Gedeputeerden André van Schie (provincie Utrecht) en Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland) en de wethouders Lot van Hooijdonk (Utrecht), Bart Heller (Hilversum) en Pim van de Veerdonk (De Bilt) zetten hiermee vaart achter de aanleg. Doel is met deze directe, veilige en comfortabele doorfietsroute meer inwoners te stimuleren om te fietsen naar het werk. De werkzaamheden aan de route starten buiten op straat in 2025 en in 2028 is de route als geheel klaar.

Met deze overeenkomst wordt het traject en de inrichting van de route vastgesteld. Ook wordt afgesproken hoe de doorfietsroute wordt betaald en beheerd als de fietsroute klaar is. Provincie Noord-Holland en provincie Utrecht staan aan de lat voor het provinciale fietspad langs de N417. Gemeenten Hilversum, De Bilt en Utrecht pakken zelf de uitvoering op. Daar waar het gemeentelijke wegen zijn, draagt de provincie Utrecht voor 65% bij in de kosten. Gemeente Hilversum vraagt subsidie voor de aanleg aan bij de provincie Noord-Holland.

De route

De doorfietsroute Utrecht-Hilversum is 16 kilometer lang en vertrekt vanuit de singel (Blauwkapelseweg) van Utrecht, langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Na een lange rechte weg door Maartensdijk en Hollandsche Rading (N417) bereikt de fietser via de Utrechtseweg het centrum van Hilversum. De bestaande fietsroute wordt verbreed en de bestrating verbeterd met glad asfalt of beton. Ook worden kruisingen en rotondes aangepakt om het voor de fietser veiliger, comfortabeler en sneller te maken als alternatief voor de auto. In Hilversum is het tracé nog niet in beton gegoten omdat daar nog gestudeerd wordt op een veilige fietsoversteek bij de Utrechtseweg en rotonde Diependaalselaan.

Andre van Schie, provincie Utrecht

‘Fietsen is gezond, dus bouwen we stap voor stap aan een netwerk van doorfietsroutes, die gemeente- en provinciale grenzen overstijgen. Inwoners kunnen dan comfortabel, veilig en snel naar werk, school of sociale activiteiten fietsen en weer terug naar huis natuurlijk. Voor fietsers uit Hollandse Rading die in Utrecht moeten zijn of andersom is het een mooie manier om de drukte op de provinciale weg en de snelweg te vermijden. Daarnaast kunnen we op dit project ook werkzaamheden combineren; de provincie gaat in dit project ook de bushaltes langs de N417 toegankelijker maken voor reizigers die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of met een kinderwagen reizen.’ 

Pim van de Veerdonk, wethouder gemeente De Bilt

‘Deze doorfietsroute is een belangrijke verbinding tussen onze kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Voor scholieren, forenzen en het bezoekje aan familie. In Groenekan, langs de Koningin Wilhelminaweg, willen we de aanleg van deze doorfietsroute ook gebruiken om samen met bewoners te kijken naar een oplossing voor het sluipverkeer en de geparkeerde auto’s direct langs het fietspad.’

Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht

‘Doorfietsroutes maken het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de (elektrische) fiets te pakken in plaats van de auto. We zien de aanleg van doorfietsroutes daarom als een goede manier om het fietsgebruik te stimuleren, het autoverkeer dat de stad in en uit rijdt te verminderen en daarmee bij te dragen aan een duurzaam bereikbare, gezonde en aantrekkelijke stad en regio. In Utrecht hebben we al diverse onderdelen van de doorfietsroute Utrecht - Hilversum aangepakt. Zo is de Bastionweg heringericht als fietsstraat. We voegen hier nu nog een aantal verbeteringen aan toe, zoals het aanpassen van kruispunten om de oversteekbaarheid voor de fiets te verbeteren.’

Bart Heller, wethouder gemeente Hilversum

‘Deze doorfietsroute is van groot belang en staat vermeld in ons coalitieakkoord "Hilversum koesteren" en ons mobiliteitsprogramma, vanwege de talrijke voordelen die het biedt aan werknemers van het mediapark en aan inwoners ten zuiden van onze stad. We staan echter nog voor een uitdaging met betrekking tot de fietsoversteek bij de kruising Utrechtseweg/Diependaalselaan, wat nog nadere studie vereist.’

Jeroen Olthof, provincie Noord Holland

‘We kunnen bijna beginnen met de aanleg van het nieuwe fietspad langs de N417 en dat is goed nieuws. Doorfietsroutes zijn een belangrijk onderdeel van het toekomstige netwerk van wegen in Noord-Holland en daarbuiten. We willen namelijk dat alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden af kunnen leggen met de fiets. Het fietspad wordt daarom breed en vrij liggend voor twee richtingen aan de westkant van de Utrechtseweg tussen Hollandsche Rading en Hilversum.’

Waarom een netwerk van doorfietsroutes?

De vraag naar woningen en arbeidskrachten stijgt. Om te kunnen groeien en niet dicht te slibben, krijgt de fietser ruim baan. Fietsen is gezond, goed voor het milieu, houdt de regio bereikbaar en neemt minder ruimte in dan de auto.

Meer mensen op de fiets vraagt om een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk. Juist om inwoners op een korte en langere afstand te stimuleren de fiets te pakken in plaats van de auto, legt provincie Utrecht samen met gemeenten een netwerk van doorfietsroutes aan. Met de doorfietsroutes worden bestaande fietspaden verbeterd, aan elkaar verbonden en voorzien van herkenbare belijning, bewegwijzering en waar mogelijk verlichting. Fietsers komen minder obstakels tegen en krijgen vaker voorrang op ander verkeer. De doorfietsroutes worden breed genoeg om ruimte te bieden aan alle fietsers, of ze nu snel of rustig fietsen. Op www.provincie-utrecht.nl/doorfietsroutes vind je meer informatie over de doorfietsroutes met korte animatie

 

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek