'Robots onmisbaar om ouderenzorg betaalbaar te houden'

13 DEC 2023 07:00 | Hogeschool Inholland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Margo van Kemenade

Aanleiding:
Verpleeghuiszorg door vergrijzing niet houdbaar: 'Buiten kaders denken' | Binnenland | NU.nl

Nederland staat nog maar aan het begin van een vergrijzingsgolf, concludeerde IBO Ouderenzorg in het deze zomer verschenen rapport Niets doen is geen optie. Over twintig jaar is het aantal tachtigplussers verdubbeld. De grootste politieke partijen willen meer plek in verpleeghuizen. Als er niks verandert, stijgt het aantal benodigde zorgmedewerkers met 76 procent en verdubbelen de uitgaven aan ouderenzorg. Zorgrobots kunnen een cruciale rol spelen om de personeelstekorten en stijgende kosten te beheersen. Dan moeten we hen wel omarmen en regelgeving aanpassen.

Robots kunnen taken in de zorg overnemen, van basale handelingen zoals het rondbrengen van medicatie en het optillen van patiënten tot complexere zaken zoals monitoring van vitale functies en eenzaamheidsbestrijding. Door de ondersteunende rol van robots stijgt de productiviteit van zorgmedewerkers en daalt de behoefte aan menselijke arbeid. Gegevens van zorgverzekeraars tonen aan dat de inzet van robots en de bijbehorende lagere zorgkosten directe voordelen opleveren. Op de lange termijn is de potentiële impact van zorgrobots op onze zorgkosten enorm.

Ondanks de hoge nood krijgt de inzet van robots nog geen vrij baan. Dat komt door weerstand uit maatschappij en zorgsector en door innovatiebeperkende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Zorgverleners en familieleden hebben vaak moeite met het idee dat een robot menselijk contact vervangt en dat er geen controle is op de geleverde zorg door de robot.

Tegenover de vrees dat zorgrobots menselijk contact vervangen, staat een toekomstvisie waarin zij juist de druk verlichten en ons zorgstelsel duurzamer maken. Met gerichte investeringen, onderzoek en openheid voor innovatie kunnen we aan een toekomst werken waarin zowel de zorgkwaliteit als -kosten in balans zijn. Onze maatschappij, en in het bijzonder onze ouderen, verdienen een zorgsysteem dat bestand is tegen de uitdagingen van de toekomst. 

Dr. Margo van Kemenade werkt sinds 2021 als associate lector bij het lectoraat Robotica. Hier richt zij zich op praktische toepassingen van robots (autonoom bestuurde objecten) in de moderne samenleving, met een focus op duurzaamheid en empowerment.

Meer binnen de rubriek Zorg