Raad van Ouderen: zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak

15 FEB 2023 14:04 | Raad van Ouderen

Op woensdag 15 februari 2023 biedt de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aan Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport - aan.

De Raad van Ouderen pleit voor een brede preventieve aanpak: alleen dan is het mogelijk om als oudere langer thuis te wonen, meer zelf en meer digitaal te doen.

In het advies gaat het niet alleen over de persoonlijke aanpak van preventie, zoals bewegen, gezonde voeding, goede tandzorg en langer doorgaan met bevolkingsonderzoeken. Het gaat ook om goede voorzieningen in elke wijk en in elk dorp, zoals een ontmoetingsplein met activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. En aanvullend gaat het ook over een flexibel pensioen, toekomstgesprekken op het werk en de maatschappelijke bijdrage van ouderen. 

In het advies staat een aantal aanbevelingen rond de thema’s arbeid, basisstructuur en persoonlijke preventie. Daarnaast doet de Raad een oproep om een brede uitwerking te ontwikkelen voor preventie bij ouderen, over ministeries en overheden heen. Waarbij burgers een actieve, vitale rol hebben. Niet voor en over ouderen, maar samen mét ouderen.

Een belangrijke aanbeveling is het ontmoetingsplein in elke wijk en in elk dorp. Een herkenbare plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En daarnaast kan men daar ook terecht voor informatie over energie, telefonie, bankzaken etcetera. 

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor bedrijven en organisaties. Zij kunnen op het ontmoetingsplein hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling geven door een bijdrage te leveren en dichtbij de burger te komen. Medewerkers van die bedrijven en organisaties - die in het laatste deel van hun werkzame carrière zijn - kunnen daar ingezet worden om samen met vrijwilligers de ontmoetingspleinen te bemensen.

Het hele advies is te lezen op de website van de Raad van Ouderen.

Meer informatie is te vinden op: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/adviezen/advies-preventie-het-nieuwe-normaal-in-een-ouder-wordende-samenleving/

Meer binnen de rubriek Gezondheid/gezondheidszorg