'Ondersteuning bereikt mantelzorgers onvoldoende door te weinig oog voor diversiteit'

10 MRT 2023 10:28 | Movisie

Dit is een expertquote van Roos Scherpenzeel, Expert informele zorg, Movisie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Vergeet cultuur en religie, mantelzorgers met een migratieachtergrond hebben vooral zorghulp nodig. Menal Ahmad: ‘Vraag ze welke’

Het interview met promovenda Menal Ahmad over mantelzorgers met een migratieachtergrond in de Volkskrant schetst de kloof en de spanningen, die bestaan tussen hulpverlening en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Doordat we te weinig oog hebben voor de diversiteit in behoeften en situaties van mantelzorgers bereikt goedbedoelde ondersteuning hen onvoldoende. Daarbij is het belangrijk dat we breder kijken dan de culturele achtergrond van de mantelzorger.

Over de oorzaken van deze spanningen weten we uit de literatuur dat er een verschil in zorgopvatting kan zijn, en dat aandacht en kennis voor de culturele achtergrond van de mantelzorgers helpt in de ondersteuning. Het is juist het oog hebben voor, en het kennis hebben van, de culturele achtergrond die van belang is, zoals ook Ahmad schrijft. Maar als we het hebben over diversiteit gaat het niet alleen om de culturele achtergrond van de mantelzorger.

Een mantelzorger is niet slechts iemand met een migratieachtergrond, maar een persoon die uit veel meer soorten identiteiten bestaat, denk bijvoorbeeld aan leeftijd of gezinssituatie. Wat werkt om alle mantelzorgers beter te ondersteunen in de zorg voor hun naasten, is rekening houden met de volle context waaruit de mantelzorger handelt. Op deze manier zie je mantelzorgers als mens en kun je als hulpverlening aansluiten bij individuele behoeften, waarbij kennis en oog voor migratieachtergrond slechts een onderdeel vormt.

Meer binnen de rubriek Diversiteit