'Organisaties moeten voortaan nieuwe algoritmes toetsen op burgerrechten'

21 JUL 2023 12:13 | Movisie

Dit is een expertquote van Mellouki Cadat-Lampe, senior onderzoeker en projectleider, Movisie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Waakhond: laat organisaties algoritmes verantwoorden (2) | ANP

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verantwoording afleggen om burgers te beschermen tegen misbruik van algoritmes en AI. Discriminatie, kansenongelijkheid, misleiding en gebrek aan transparantie vormen ernstige bedreigingen voor mensenrechten, zoals recentelijk aan het licht kwam bij incidenten bij DUO en UWV. Monitoren op gebruik is belangrijk, maar het vooraf toetsen van organisaties en systemen op burgerrechten is cruciaal. Een gebrek aan bewustzijn en gedeelde normen kan leiden tot moeilijk te herstellen situaties, zoals het institutioneel racisme bij de Belastingdienst. De Toeslagenaffaire heeft verstrekkende negatieve gevolgen gehad voor de gedupeerden en het vertrouwen in de politiek.

Bij het aanpakken van misbruik van algoritmes en AI zijn 'wat werkt'-mechanismen cruciaal. Twee van deze mechanismen zijn het vestigen van sociale normen en het bevorderen van confrontatie en bewustwording. Een goed institutioneel voorbeeld dat de werking van deze mechanismen stimuleert, is het Implementatiekader voor de Inzet van Algoritmen (IKA). Het introduceert een verplichte mensenrechtentoets voor nieuwe algoritmen. Deze verplichting is ingesteld door de demissionaire staatssecretaris voor Digitalisering, Alexandra van Huffelen.

Het gebruik van datagedreven besluitvorming is een onontkoombaar maatschappelijk fenomeen. Terughoudendheid bij het gebruik ervan en voortvarendheid bij de 'wat werkt'-regulering ervan vanuit het perspectief van de mensenrechten, is dé manier voor burgers, organisaties en de (demissionaire) overheid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze expert Mellouki Cadat, of de communicatieadviseur van dit onderwerp Paul van Yperen, 030-7892235, p.vanyperen@movisie.nl. Bij overname van de quote, altijd de naam van onze expert en onze bedrijfsnaam vermelden. Lees ook 'Mensenrechtentoets verplicht voor nieuwe algoritmes' https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/implementatiekader-algoritmes-biedt-overzicht-normen-en-maatregelen en 'Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?' https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-verminderen-discriminatie" Dit is een expertquote in het kader van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Zie http://www.anp.nl/experts

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media