'Vrijwel blinde burgemeester is inspirerend voorbeeld'

16 JUN 2023 10:22 | Movisie

Dit is een expertquote van Caroline Harnacke, Senior onderzoeker en projectleider, Movisie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Praktisch blind en straks burgemeester: 'De beperking maakt me toegankelijk' | ANP

De vrijwel blinde Tjarda Struik (1986) wordt de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Ze is daarmee een lichtend voorbeeld dat mensen met een beperking een actieve en prominente rol in politiek en beleid kunnen en moeten spelen. Dit is hard nodig, want deze groep is er nog zwaar ondervertegenwoordigd.

Tjarda Struik, momenteel nog VVD-raadslid in Zeist, geniet nu al grote bekend door haar filmpjes op TikTok: als zelfbenoemde blindfluencer heeft ze bijna 195.000 volgers. In haar humoristische posts laat ze zien hoe ze als persoon met beperking haar weg vindt: hoe ze een roerei maakt voor haar kinderen of een glas wijn inschenkt. Heel goed en belangrijk en een inspirerend voorbeeld dat Struik deze stap maakt naar het burgemeesterschap.

Mensen met een beperking zijn op dit moment nog zwaar ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur. Van de ongeveer 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 procent een structurele functionele beperking, terwijl dit voor 10 tot 15 proent van de Nederlandse bevolking geldt. Dat moet echt anders.

Manifest Toegankelijke Politiek

Eerder dit jaar ondertekende wij als Movisie, samen met vele andere organisaties, het Manifest Toegankelijke Politiek. We roepen de politieke partijen daarin op om de ambitie uit te spreken dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 ten minste 5 procent van hun kandidaten te maken heeft met een beperking. Het uitspreken van deze ambitie geeft energie en een sterke stimulans om de vertegenwoordiging door mensen met een beperking te vergroten.

Het manifest noemt vijf concrete actiepunten om de drempel tot de politiek te verlagen. Deze actiepunten zijn:

  • Toegankelijker zijn in communicatie en voorzieningen
  • Mensen met een beperking actief benaderen
  • Rolmodellen inzetten
  • Mensen met een beperking de gelegenheid geven om enige tijd te laten meedraaien
  • Zorgen voor een aanspreekpunt als klankbord bij knelpunten

VN-Verdrag Handicap

Het manifest sluit ook goed aan op het VN-Verdrag Handicap dat Nederland al in 2016 heeft ondertekend en tot doel heeft dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Een van de uitgangspunten van het verdrag is: “Niets over ons zonder ons”. Mensen met een beperking moeten betrokken zijn bij beslissingen die over hun leven gaan. Op het niveau van hun dagelijkse leven, maar ook op het niveau van politiek en beleid.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid