'CBS-onderzoek onderstreept noodzaak aanpak online discriminatie'

12 MEI 2023 14:33 | Movisie

Dit is een expertquote van Joline Verloove, Projectleider, Movisie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Online Veiligheid en Criminaliteit 2022 | ANP

Uit het rapport Online Veiligheid en Criminaliteit 2022 van het CBS blijkt dat bijna 340.000 (1 procent van de bevolking) zich vorig jaar weleens online gediscrimineerd voelde. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Meer dan de helft van deze groep zegt daardoor minder vertrouwen in mensen te hebben. Ook leidde het bij ruim 30 procent tot depressieve klachten.

De resultaten bevestigen eerder kwalitatief onderzoek van Movisie naar online discriminatie. Hieruit bleek dat behalve offline discriminatie, ook online discriminatie de gezondheid ernstig kan aantasten. Het kan bij iemand leiden tot stress of slechtere werk- of schoolprestaties. Niet alleen als je zelf discriminerende posts ontvangt, maar ook als je ziet dat anderen die op jou lijken deze berichten krijgen. Ook op samenlevingsniveau zijn de resultaten van het CBS-onderzoek verontrustend. Haatberichten op sociale media voeden groeiende tegenstellingen tussen groepen. En leveren dus ‘brandstof’ voor de (ervaren) polarisatie en radicalisering.

Stevig inzetten op aanpak

Het onderzoek van het CBS onderstreept het belang om stevig in te zetten op de aanpak van online discriminatie. Uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt naar voren dat de tijd daar rijp voor is. De rijksoverheid, gemeenten, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties zijn zich bewust van het probleem en willen er iets aan doen, maar het risico is groot dat andere maatschappelijke problemen prioriteit krijgen. Maar de enorme hoeveelheid haat en discriminatie die online verschijnt én de gevolgen die dit op individueel en samenlevingsniveau hebben, maken dat het ingewikkelde probleem snel moet worden opgepakt en dat organisaties hierbij structureel moeten samenwerken. Met de Kamerbrief Aanpak online discriminatie, racisme en hatespeech zijn hier de eerste stappen toe gezet.

Gaming

Bij een structurele aanpak is het belangrijk om aandacht te hebben voor diverse platformen. Naast sociale media, fora, dating-apps en WhatsApp moeten gaming-platformen worden meegenomen. Juist het hoge gebruik van online games onder kinderen en jongeren maken het urgent om discriminatie hier beter in het vizier te krijgen en er een aanpak op te ontwikkelen. KIS doet hier op dit moment een eerste onderzoek naar.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid