CMHF Overheid raadpleegt achterban en stemt unaniem in met nieuwe cao voor rijksoverheid

12 APR 2024 08:56 | CMHF Overheid

Na uitvoerig overleg en raadpleging van haar leden, heeft CMHF Overheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de CAO met de werkgever Rijksoverheid. De nieuwe CAO zal van kracht zijn van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

Verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden

Voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst bij de Staat der Nederlanden en vallend onder de CAO Rijk, betekent dit het volgende:

  •         In mei 2024 ontvangen medewerkers een eenmalige brutobonus van €1.200,-
  •         Vanaf juli 2024 zal er een salarisverhoging van 8,5% plaatsvinden voor alle medewerkers, gevolgd door een extra toelage van €50,- per maand
  •         In november 2024 wordt een eenmalige brutobonus van €800,- uitgekeerd
  •         In juli 2025 ontvangen medewerkers een eenmalige brutobonus van €350,-

 

Stimulering van duurzaamheid

Naast deze verbeteringen zijn er ook afspraken gemaakt op het gebied van duurzaam reizen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op vervoer, waarbij alle vergoedingen opnieuw worden bekeken. CMHF Overheid en de werkgever Rijk onderzoeken manieren om medewerkers te stimuleren om duurzamer te reizen. Als voorproefje op deze visie wordt de vergoeding voor medewerkers die per fiets reizen verhoogd naar €0,21 per kilometer. Daarnaast zal de pilot voor leasefietsen worden omgezet naar een regeling die vanaf 1 januari 2025 rijksoverheidsbreed wordt voortgezet.

 

Studieschuldaflossing via IKB-budget

Een positieve ontwikkeling is dat werknemers die nog een studieschuld bij DUO hebben, deze kunnen aflossen met een bedrag van €2.000 per jaar uit het Individueel Keuzebudget (IKB).

 

Verlengd betaald zorgverlof

Met ingang van 1 januari 2025 zal het volledig betaalde zorgverlof worden verlengd naar maximaal vier weken per jaar, zoals afgesproken in de nieuwe CAO.

 

Over CMHF Overheid

CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Samen promoten wij het belang van het ambt, stimuleren vakmanschap en goed werkgeverschap, en zetten ons in voor goede arbeidsvoorwaarden voor de leden van de aangesloten verenigingen.

CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Samen promoten wij het belang van het ambt, stimuleren vakmanschap en goed werkgeverschap, en zetten ons in voor goede arbeidsvoorwaarden voor de leden van de aangesloten verenigingen.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid