Mensen met licht verstandelijke beperking als vrijwilliger op stembureaus

22 FEB 2022 10:55 | Stichting Prokkel

Nog een krappe maand en dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na een succesvolle pilot met zeven gemeenten tijdens de landelijke verkiezingen in 2021, zijn er dit jaar meer dan 125* gemeenten die één of meer inclusieve stembureaus willen. Stichting Prokkel, initiatiefnemer van deze campagne, zorgt er samen met zorgaanbieders en gemeenten zo voor dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces.

Marian Geling is landelijk projectleider van stichting Prokkel en zeer gedreven als het gaat om de inclusieve samenleving. “In Nederland zijn één miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom is het niet alleen belangrijk dat de processen rondom verkiezingen begrijpelijk zijn, maar ook dat ze er zelf een actieve rol in hebben.” Een van die manieren is om ze vrijwilligerswerk te laten doen op stembureaus. Ze krijgen dezelfde taken als de andere stembureauleden, met het enige verschil dat ze hierin - indien nodig - ondersteund worden door een stembureaulid. “Ze vormen samen een Prokkelduo. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel helpen in een stembureau, maar wij organiseren tal van andere activiteiten om deze contacten te bevorderen.”

De ruim 125 deelnemende gemeenten zijn inmiddels al voorzien van een koppel. Er zijn ook gemeenten die er dit jaar voor kiezen om een duo mee te laten kijken, zodat ze volgend jaar mee kunnen doen. Een soort opstapmodel dus. “Het initiatief sluit aan bij het VN-verdrag Handicap waarmee wordt gevraagd te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is natuurlijk een fantastische manier. Uit onderzoek** is gebleken dat juist zulke lichte en begrensde contacten met een duidelijke rolverdeling en waar mogelijk op basis van wederkerigheid zorgen voor positieve beeldvorming en relaties tussen mensen met en zonder licht verstandelijke beperking.”

De meeste vrijwilligers hebben inmiddels de toelatingstoets achter de rug en zijn dus klaar voor 14, 15 of 16 maart. “Iedereen is goed geïnformeerd, zodat de dagen soepel kunnen verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad.”

* Voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten en het aantal duo’s, klik hier.

** Bredewold, https://www.movisie.nl/publicatie/lof-der-oppervlakkigheid

De foto (met daarop Lisa (l) en Hanneke (r)) mag gebruikt worden met credit ‘Jurgen Huiskes’. De campagne is een initiatief van stichting Prokkel, gesteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en meer dan twintig zorgaanbieders. Voor meer informatie zie https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/

Blijf op de hoogte binnen deze rubriek
Andere persberichten of expertquotes van deze organisatie:

Dit is een origineel bericht van Stichting Prokkel

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Sociale zaken