Japan start onderzoek naar Unification Movement, UM verwacht goede uitkomsten

21 OKT 2022 16:18 | Stichting Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie

De Japanse overheid heeft besloten om een onderzoek uit te voeren naar de Unification Movement (UM) in Japan. De aanleiding hiervoor is de moord op de voormalige premier van Japan, Shinzo Abe, waarbij de dader in verband is gebracht met de Unification Church.

Op 10 juli 2022 pleegde Tetsuya Yamagami de moord op de voormalige premier Abe in Japan. Yamagami verklaarde zijn daad te hebben begaan omdat hij de Unification Movement haatte. De reden was dat zijn moeder zo’n 20 jaar geleden grote donaties had gegeven aan de kerk, waardoor het gezin in financiële moeilijkheden zou zijn gekomen. Na 20 jaar boosheid, wilde hij het liefst de leider van de kerk vermoorden, maar uiteindelijk kwam hij ertoe om de Shinzo Abe te doden vanwege zijn sympathie voor de Unification Movement.

De partij van Abe staat sindsdien onder druk om zich te distantiëren van de Verenigingskerk. Hoewel de huidige premier Fumio Kishida aanvankelijk aangaf dat een onderzoek naar de mogelijkheid om de bijzondere status van de religieuze beweging van de Verenigingskerk weg te nemen mogelijk in strijd is met de godsdienstvrijheid in Japan, is even later toch besloten tot een onderzoek.

In zekere zin verwelkomt de Unification Movement in Japan dit onderzoek. Als de Japanse overheid het onderzoek met grote zorgvuldigheid en evenwichtigheid uitvoert verwacht de Unification Movement dat vooroordelen en valse beschuldigingen gecorrigeerd zullen worden en dat de aandacht gevestigd kan worden op haar doel om wereldvrede te realiseren op basis van universele waarden, besef van onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse welvaart, waarbij samenwerking gezocht wordt met mensen uit allerlei godsdiensten en levensbeschouwingen.

Meer binnen deze rubriek