Formele klacht schending Mensenrechten Leden Unification Movement Japan ingediend bij VN

26 SEP 2022 16:09 | Stichting Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie

Er is een formele klacht ingediend voor de komende zitting van het VN-Mensenrechtencomité wegens ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid in verband met de Verenigingskerk na de moord op premier Abe

GENEVE - Het in Parijs gevestigde NGO Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC) dient een formele klacht in bij het VN-Mensenrechtencomité, wegens ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid in verband met de Verenigingskerk na de moord op premier Abe. Met deze klacht, vraagt ​​het VN-Mensenrechtencomité om het “aanhoudende lijden” van de leden van de Unification Movement in Japan aan te pakken wanneer het zijn 136e sessie houdt van 10 oktober tot 4 november 2022.

De 22 pagina's tellende klacht, waarin ook de Universal Peace Federation (UPF) wordt genoemd, beschrijft hoe volgens de NGO "de mensenrechten van de leden van de Unification Church in Japan ernstig, systematisch en schaamteloos werden geschonden" sinds de moord op 8 juli, naar verluidt door een man die de Unification Movement haatte omdat zijn moeder daarvan lid was en de activiteiten van de kerk steunde.

Volgens de CAP-LC-klacht schenden de Japanse autoriteiten, leden van de media en anderen het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) door handelingen te bestendigen die:

● De persoonlijke veiligheid van leden van de Unification Movement bedreigen en religieuze discriminatie van hen veroorzaken op de werkplek, op scholen en in andere onderwijsinstellingen (Artikelen 9 en 18.3 ICCPR).

● “willekeurige inmenging” veroorzaken in het privéleven van leden van de Unification Movement en aanzetten tot lasterlijke aanvallen op hun “eer en reputatie” vanwege hun religie (Artikelen 17 en 19.3.a IVBPR).

● Vrijheid van levensovertuiging ontzeggen, discriminatie van een bepaalde religie veroorzaken en/of een impopulaire of minderheidsgroep hun vrijheid van godsdienst ontzeggen (artikel 18.1 ICCPR).

● Burgers het recht op politieke participatie ontzeggen, ongeacht hun geslacht, etniciteit of religie (artikel 25 IVBPR).

"De Universal Peace Federation International (UPF) is het eens met de CAP-LC-klacht dat een ernstige gerechtelijke dwaling wordt uitgevoerd in Japan", zegt UPF-voorzitter Thomas G. Walsh. “UPF werkt aan vrede over de hele wereld, en we verafschuwen ‘haatdragende taal’, religieuze vervolging, wapengeweld en het gebruik van de media om geruchten en valse beschuldigingen te verspreiden. We hopen dat het VN-Mensenrechtencomité deze klacht snel zal onderzoeken en op zal komen voor religieuze vrijheid in Japan.”

CAP-LC baseerd haar klacht op een studie uitgevoerd door het Centre for Studies on New Religions (CESNUR), die is gepubliceerd in The Journal of CESNUR en magazine Bitter Winter.

De gehele klacht is hier te lezen: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/JPN/INT_CCPR_CSS_JPN_49951_E.pdf

Meer binnen deze rubriek