'Steeds meer ouderen zijn ondervoed en toch herkennen we het vaak niet op tijd'

17 APR 2024 15:06 | Hogeschool Inholland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Feike van der Leij

Aanleiding:
Vooral in deze steden wonen veel 70-plussers zelfstandig thuis - Omroep Gelderland

Het aantal ouderen dat zelfstandig thuis woont, is in vijf jaar tijd toegenomen. Landelijk woonde vorig jaar 95,2 procent van de mensen ouder dan 70 jaar thuis. Helaas is ondervoeding bij thuiswonende ouderen een groeiend probleem. Niet voor niets vindt deze week de landelijke bewustwordingsactie ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ plaats. Het is de taak van huisartsen en thuiszorg om het te herkennen, maar vanwege de toenemende zorgvraag onder ouderen wordt samenwerking tussen huisartsen, wijkzorg, mantelzorgers, fysiotherapeuten en andere zorgverleners steeds belangrijker. Alleen dan kun je ondervoeding bij thuiswonende ouderen vroegtijdig herkennen.

Ondervoeding houdt in dat mensen te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, waardoor ze minder energie en kracht hebben. Maar liefst 8,5 procent van de thuiswonende 65-plussers en 16 procent van de ouderen met thuiszorg is ondervoed of loopt hierop een hoog risico. De zorgkosten voor ondervoeding zijn met 1,8 miljard euro nu al hoger dan die voor obesitas. Dit probleem wordt alleen maar groter, omdat het aantal ouderen snel toeneemt en ze bovendien steeds ouder worden. Goede voeding is een fundamentele voorwaarde om fit te blijven, iets waarvan alle betrokkenen zich bewust moeten zijn, van mantelzorgers die als eerste signalen oppikken, tot zorgprofessionals, welzijnswerkers en uiteraard ook ouderen zelf.

Signalen herkennen

Nu al moeten diëtisten, fysiotherapeuten, sociaal werkers, maar ook professionals op het gebied van sport en bewegen zich bewust zijn van de signalen en weten wat te doen. Doordat zij ook persoonlijk contact hebben, kunnen zij veranderingen in eetpatroon of uiterlijk snel opmerken. Bijvoorbeeld tijdens het Huisbezoek 75+ waarbij welzijnswerkers de thuissituatie en eventuele benodigde hulp in kaart brengen. Ook hogescholen moeten hun rol pakken. Studenten van opleidingen zoals Diëtiek, Fysiotherapie, Social Work, Verpleegkunde en Sportkunde moeten in de toekomst een grotere rol kunnen spelen in het opvangen van de waarschuwingssignalen en het nemen van snelle actie.

Meer binnen de rubriek Zorg