Publiek Denken organiseert de 13e editie van de PD Top 100: Ambtenaar van het Jaar 2023

31 AUG 2023 14:48 | Publiek Denken

Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2023

Met deze verkiezing wordt de aandacht gevestigd op een beroepsgroep die vooral achter de schermen opereert. Uitgever Publiek Denken, netwerk- en kennisplatform voor het openbaar bestuur en organisator van deze verkiezing, richt de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid? En wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen?

Gezocht

Wie volgt Remco Duisterhof, Ambtenaar van het Jaar 2022, op en mag zichzelf straks Ambtenaar van het Jaar 20223noemen? Ambtenaren uit alle overheidslagen (onder andere rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s en agentschappen) mogen een collega nomineren waarvan zij vinden dat zijn/haar prestaties in de spotlights gezet mogen worden. Hij/zij/hen inspireert, motiveert en enthousiasmeert anderen met zijn/haar/hun inzet, gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Nomineer een collega

Tot 22 september 13.00 uur 2023 kunnen ambtenaren hun collega nomineren voor de PD Top 100. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rijksoverheid en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en tussen management, beleid en uitvoerend/ondersteunend. Collega’s nomineren is mogelijk via de website ambtenaarvanhetjaar.nl. Er wordt een jury- en publieksprijs uitgereikt; juryvoorzitter dit jaar is Karin Sleeking, directeur Ae&O fonds Gemeenten.

Juryberaad

Publiek Denken, het platform voor de publieke professional, publiceert in de editie van 19 december aanstaande een verslag van het juryberaad, interviews met de winnaars en de complete PD Top 100.

Noot voor de redactie De 13e editie van de PD Top 100 Ambtenaar van het Jaar is een initiatief van Publiek Denken, in samenwerking met Bestuursacademie, het Interprovinciaal Overleg, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer informatie: Asha Narain, hoofdredacteur Publiek Denken T 06 54 954 112 | E-mail asha@publiekdenken.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid