Finalisten Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2023 bekend

25 OKT 2023 13:00 | Publiek Denken

Bekendmaking finalisten

De finalisten van de PD Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2023 zijn bekend. Na het tellen van meer dan 16.000 stemmen die via de website zijn uitgebracht, staan de volgende finalisten in de PD Top 12:

PD Top 12

Decentrale overheden, management:

·      Cindy Reijnders, Waterschap Limburg, Deelprogrammamanager Klimaatbewustzijn en zelfredzaamheid

·      Bauke van der Meulen, Gemeente Emmen, Teamleider

Decentrale overheden, beleid:

·      Merdan Yağmur, Gemeente Den Haag, Beleidsadviseur Stad en Bestuur

·      Willem Philipsen, Gemeente Rotterdam, Beleidsadviseur

Decentrale overheden, uitvoerend:

·      Maarten Veldhuis, Waterschap Vallei en Veluwe, Accountmanager terreinbeherende organisaties en landgoederen

·      Jeroen van Veen, Gemeente Weert, Concerncontroller

Rijksoverheid, management:

·      Jojanneke Kraan, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Teamcoördinator Aanpak Dakloosheid

·      Rachid El Bachiri, Justitiële ICT Organisatie, Afdelingshoofd klantenteam DJI

Rijksoverheid, beleid:

·      Liza Zobdeh, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Coördinator Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie

·      Annelies van Eekelen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Projectleider Aanpak energiearmoede

Rijksoverheid, ondersteunend/uitvoerend

·      Jille Koop, Rijksvastgoedbedrijf, Adviseur Duurzaamheid

·      Sonja Pennings, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Communicatieadviseur

Met deze verkiezing vestigen we de aandacht op een beroepsgroep die vooral achter de schermen opereert. Uitgever Publiek Denken, netwerk- en kennisplatform voor het openbaar bestuur en organisator van deze verkiezing, richt de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid? En wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen?

Gezocht Ambtenaar van het Jaar 2023

Wie volgt Remco Duisterhof, Ambtenaar van het Jaar 2022, op en mag zichzelf straks Ambtenaar van het Jaar 2023 noemen? Ambtenaren uit alle overheidslagen (onder andere rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s en agentschappen) mochten een collega nomineren waarvan zij vinden dat zijn/haar/hun prestaties in de spotlights gezet mogen worden. Hij/zij/hen inspireert, motiveert en enthousiasmeert anderen met zijn/haar/hun inzet, gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Uit alle nominaties is een PD Top 100 samengesteld.

PD Top 100 Ambtenaar van het Jaar en PD Top 100 Publieksprijs

Voor de volledige PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 t/m 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (omdat diegene de meeste stemmen heeft). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste online stemmen).

Juryberaad op 16 november

Een deskundige jury bepaalt de winnaar en hoe de volledige Top 12 eruit komt te zien. De jury krijgt daarvoor een motivatie van de genomineerden zelf en een korte pitch (in de vorm van een video) te zien. Daarnaast ontvangt de jury een motivatie van hun leidinggevende en een collega. Ook gaan de juryleden tijdens speeddates in gesprek met de genomineerden. Voorzitter van de jury is Karin Sleeking, directeur A&O fonds Gemeenten.

Verder nemen in de jury plaats:

·      Anneke Knol, provinciesecretaris van de provincie Utrecht

·      Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

·      Mitchell Hendriks, voorzitter FUTUR

·      Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane

·      Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

·      Meindert Smallenbroek, algemeen directeur bij de Unie van Waterschappen

·      Remco Duisterhof, programmamanager energieregelingen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Ambtenaar van het Jaar 2022

·      Nicole van der Wolk, directeur Ambtenaar & Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op donderdag 14 december worden de prijs voor de Ambtenaar van het Jaar 2023 en de publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. De volledige Top 100 wordt gepubliceerd in de decembereditie van Publiek Denken, die ook online verschijnt. Daarin staan interviews met de finalisten en wordt een verslag van het juryberaad gepubliceerd.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid