Al 600.000 jongeren in kwetsbare wijken geholpen richting de arbeidsmarkt

01 FEB 2024 08:45 | JINC

JINC brengt onderwijs en bedrijfsleven al 20 jaar samen  

Hoogtepunten: 

  • 2003 - JINC maakt gebruik van het bedrijfsleven (trainers en bijdragen) waardoor de aanpak van meet af aan duurzaam is

  • 2004 – JINC bereikt 1.400 leerlingen in het eerste jaar 

  • 2004 – Eerste Bliksemstage, onder de toenmalige naam Roefelen 

  • 2005 – Eerste Sollicitatietraining 

  • 2013 – JINC bereikt totaal 100.000 leerlingen in 10 jaar  

  • 2021 – JINC zet eerste stap naar het buitenland met JINC België 

  • 2022 – Onderzoek SEOR (Erasmus Universiteit): JINC maakt daadwerkelijk impact  

  • 2023 – JINC bereikt 80.000 leerlingen in 1 jaar, door het hele land

  • 2024 – JINC zet verder in op intensivering en mbo 

  • 2025 – Tiende project toegevoegd aan de JINC-leerlijn; NetwerkWijzer 

JINC, de organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt, viert dit jaar haar twintigjarig jubileum. Samen met bedrijven, vrijwilligers, basis- en vmbo-scholen heeft JINC in de afgelopen twee decennia al 600.000 leerlingen een steuntje in de rug gegeven op weg naar werk. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de JINC-projecten, die door heel Nederland worden uitgevoerd, daadwerkelijk impact hebben. Ze vergroten niet alleen de leefwereld van jongeren, maar stimuleren ook hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Door de ontwikkeling van essentiële vaardigheden die niet altijd vanuit huis worden meegegeven, draagt JINC bij aan succesvol onderwijs en een soepele overgang van school naar werk.

  

Het eerste jaar werden 1.400 leerlingen bereikt door JINC. In 2013 behaalde de organisatie de mijlpaal van 100.000 leerlingen in minder dan 10 jaar tijd. In de afgelopen twintig jaar is dat aantal gegroeid naar 600.000. De komende jaren zet JINC vooral in op intensivering; meer jongeren vaker bereiken.  

Ontwikkeling en innovatie

Een van JINC impactvolste projecten, Bliksemstage (destijds onder de naam Roefelen) stamt uit het eerste jaar. Sollicitatietraining werd voor het eerst georganiseerd in 2005. Net als Ondernemen doe je zo! TaalTrip is in 2007 toegevoegd aan de leerlijn. De leerlijn bestaat nu uit negen projecten. Momenteel is JINC druk bezig met een toevoeging aan de leerlijn in 2025 met NetwerkWijzer. Uitbreiding naar het mbo staat op de planning en ook worden er verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden verder uit te breiden naar het buitenland (naast JINC België dat is opgericht in 2021). 

JINC onderscheidt zich door al haar projecten te baseren op een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en directe input van de werkvloer, wat begint met de ontwikkeling van een impactmodel als kompas. Dit model staat aan de basis van de vormgeving, sturing en evaluatie van de projecten en leerlijnen. Dit proces vormt de kern van JINC's doorlopende kwaliteits- en impactprogramma. 

JINC20 

Ter ere van het jubileum blikt JINC terug met inspirerende succesverhalen, interviews en portretten van de mensen achter JINC. Het hoogtepunt van het feestjaar wordt gevormd door een groots verjaardagsfeest, waarmee JINC haar waardering wil uitspreken naar iedereen die heeft bijgedragen aan de strijd in het bereiken van haar missie.  

JINC Baas van Morgen 10 jaar en jubilea vestigingen  

Daarnaast markeert dit jaar ook het 10-jarig bestaan van JINC Baas van Morgen, een initiatief dat jongeren de kans geeft om voor één dag de rol van directeur over te nemen. Op 6 juni 2024 zal deze bijzondere dag opnieuw plaatsvinden, en daarmee het jubileumjaar nog specialer maken. Bovendien vieren dit jaar zeven JINC-vestigingen hun 5-jarig bestaan (Amersfoort, Arnhem, Breda, Delft, Groningen, Leiden en Tilburg), terwijl Almere/Flevoland haar 10-jarig jubileum markeert.  

JINC strijdt al 20 jaar met inmiddels ruim 200 medewerkers en 5000 vrijwilligers, 860 partners en ruim 500 scholen voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken, helpen we kinderen van 8-16 jaar in 30 stedelijke gebieden met sociaaleconomische achterstand aan een betere start op de arbeidsmarkt. In 2023 bereikte JINC ruim 80.000 leerlingen. Sinds de oprichting in 2003 in totaal 600.000. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Onafhankelijk onderzoek van SEOR (2022): “JINC is maatschappelijk waardevol; de persoonlijke veerkracht van jongeren neemt toe en JINC-projecten hebben een positieve impact op (studie- en loopbaan) keuzegedrag.” JINC is een non-profit organisatie en wordt grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen