Massaal protest moet voor politieke verandering zorgen

12 OKT 2023 08:00 | Oxfam Novib

Na 13 jaar Rutte en met nog maar 6 jaar te gaan tot 2030 om de Nederlandse klimaatdoelen te halen, zijn de komende verkiezingen de meest cruciale ooit. De kiezer heeft de toekomst in handen. Het is tijd voor rechtvaardig beleid, want de crisis is nu. Met deze breed gedragen boodschap en een pakket aan eisen gaan over een maand, zondag 12 november, mensen massaal de straat op tijdens de Mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid in Amsterdam.

“We leven in een tijd van crisissen die stuk voor stuk het gevolg zijn van politieke keuzes. Het is de hoogste tijd voor actie, zodat we samen de klimaatcrisis, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de armoedecrisis, ongelijkheid en racisme kunnen stoppen. Het moet én het kan anders! Daarom gaan we vlak voor de verkiezingen massaal de straat op voor een gezonde, veilige en rechtvaardige toekomst”, stelt organisator de Klimaatcrisis Coalitie.

Actievoeren werkt

De coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, vakbond FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak, Transnational Institute en honderden bondgenoten. Volgens de organisaties laat de geschiedenis zien dat actievoeren werkt. Of het nu gaat om vrouwenkiesrecht of een afbouwpad voor fossiele subsidies. Daarnaast bevestigen de recente Klimaatscenario's van het KNMI dat het tijd is voor actie. “Keer op keer komen we tot dezelfde conclusie: de klimaatcrisis is in volle gang, met weersextremen die samenlevingen ontwrichten en ongelijkheid op vele vlakken vergroten. Met de Mars willen we politieke verandering teweeg te brengen.”

De Klimaatcrisis Coalitie heeft een helder eisenpakket voor het nieuw te vormen kabinet:

-          Stop de 46,4 miljard aan fossiele subsidies. Maak een afbouwpad en voer dit ook uit.

-          Bestaanszekerheid betekent ook klimaatrechtvaardigheid. Bestrijd energiearmoede, houd het openbaar vervoer betaalbaar en start met het isoleren van de huizen met de laagste energielabels.

-          De grote vervuilers moeten aangepakt worden en een klimaatplan, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, is noodzakelijk voor overheidssteun. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

-          De klimaatcrisis en verantwoordelijkheid stoppen niet bij onze grens. Wereldwijd worden de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Steun en compenseer getroffen gemeenschappen en betrek hen bij oplossingen.

-          Stop met alle fossiele brandstoffen. Maak haast met energiebesparing en meer duurzame energieopwekking op zee en op land. Kernenergie is geen veilige en betaalbare oplossing.

-          Het Nederlandse landbouwsysteem perst boeren uit en pleegt roofbouw op de natuur. Herstel de biodiversiteit. Realiseer echte natuur-inclusieve kringlooplandbouw met een stuk minder dieren, een eerlijke prijs voor de boer en een prijsgarantie voor gezond voedsel.

-          Realiseer een WERK-fonds voor alle werknemers die hun baan verliezen door klimaatbeleid en de energietransitie, te beginnen bij de kolensector. Bied werknemers zekerheid met de garantie op omscholing, van-werk-naar-werk-trajecten en financiële compensatie bij eventuele inkomstenverlies.

De Mars wordt ondersteund door een breed veld van maatschappelijke organisaties en start 12 november op de Dam in Amsterdam met het XR orkest. Na een route door de stad, eindigt de Mars op het Museumplein met een podiumprogramma vol sprekers en artiesten.

Renske Wienen, woordvoerder De Goede Zaak: “De crisis is nu. De klimaatcrisis versterkt elke andere crisis waar we nu mee omgaan; mensen raken dakloos, armoede wordt nog veel erger en minderheden komen in een nog wrangere positie. We moeten nu de handen ineenslaan. Het klimaatprobleem staat niet los van de andere crisissen die in ons land en daarbuiten woekeren. Ze zijn symptomen van een politiek die hebzucht naar macht en geld niet los kan laten, ook al kost het levens. Wij zeggen met deze mars: de tijd van egoïsme is voorbij.“

Hilde Stroot, klimaatexpert Oxfam Novib: “De prijs van gevaarlijke klimaatverandering wordt vooral betaald door de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. Hier in Nederland, maar vooral ook in kwetsbare landen. Urgente, drastische en grootschalige maatregelen zijn nodig. Ondanks dat de klimaatcrisis ook Nederland treft, blijven de Nederlandse klimaatdoelen nog steeds ver achter om aan de eigen beloftes te voldoen.”

Peer de Rijk, campaigner Milieudefensie: “Steeds meer mensen zien dat het tijd wordt dat de vervuiler gaat betalen. De Tweede Kamer heeft nu met het steunen van de motie over fossiele subsidies de brandkraan een klein beetje open gedraaid, maar het is al lang tijd om te blussen. Daarom moet de politiek meteen beginnen met het afbouwen van fossiele subsidies en geen cent geven aan bedrijven zonder klimaatplan.”

Bas van Weegberg, lid dagelijks bestuur FNV: "Terwijl onze bestaanszekerheid op het spel staat, profiteren aandeelhouders van de uitbuiting van mens en natuur. Onacceptabel! Rechtvaardig klimaatbeleid is keihard nodig, zodat een duurzame samenleving er voor iedereen is. De stem van werkenden is daarin onmisbaar. Het zijn immers onze banen en inkomens die geraakt worden door de omslag naar een groene economie."

Liset Meddens, directeur Fossielvrij NL: “Het falende beleid van Rutte brengt ons van de ene crisis naar de andere. Na de gasellende in Groningen, zet de regering nu vol in op vloeibaar gas (LNG), dat wederom mensenlevens verwoest. Deze politiek stort ons in sociale onzekerheid, terwijl grote bedrijven ongestraft onze lucht en water mogen vervuilen. Door massaal de straat op te gaan, kunnen we afrekenen met de oude politiek en laten zien dat we hunkeren naar rechtvaardig beleid. Het is nu aan ons!”

De mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid start om 13:00 uur op zondag 12 november op de Dam in Amsterdam en eindigt op het Museumplein met een podiumprogramma. De mars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future Nederland, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, De Goede Zaak, Transnational Institute en Milieudefensie. Neem voor meer informatie, interviews en aanwezigheid bij de mars contact op met: Matthijs Kettelerij Coördinator persvoorlichting Klimaatcrisis Coalitie 0618512891 pers@klimaatmars.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid