Wijzigingen Raad van Commissarissen VvAA Groep B.V.

17 MEI 2023 11:12 | VvAA

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VvAA Groep B.V. heeft mevrouw drs. J.M.A. Kemna benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van VvAA Groep B.V. Mevrouw Kemna is tevens benoemd tot voorzitter van het Audit en Risk Committee (ARC) binnen de RvC. Zij is benoemd voor een termijn van 4 jaar. De benoeming is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

Mevrouw Kemna is meervoudig commissaris en toezichthouder en bekleedt op dit moment verschillende commissariaten, waaronder bij Athora en MN Services. Zij is sinds medio juli 2021 lid van de Kiesraad. In 2020 is ze beëdigd als lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer. Tot 2014 was ze IT-auditor en partner bij Ernst &Young. Zij volgde een HBO- opleiding Bedrijfsinformatica en studeerde Taalwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook volgde zij postdoctorale opleidingen aan de VU, Kellogg School of Management en INSEAD.

Mevrouw Kemna volgt de heer R. Icke RA op. De heer Icke is afgetreden als commissaris op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders omdat hij de maximale termijn van 12 jaar in de RvC heeft bereikt. VvAA is de heer Icke zeer erkentelijk voor zijn inzet en bedankt hem voor zijn bijdrage aan VvAA.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VvAA Groep B.V. heeft mevrouw E.A. Bakkum herbenoemd in de Raad van Commissarissen VvAA groep B.V. voor een tweede termijn van 4 jaar. Zij blijft tevens lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.

De Raad van Commissarissen van VvAA Groep. B.V. ziet er per 16 mei 2023 dus als volgt uit:

Mr E.A. (Erno) Kleijnenberg (voorzitter) */ ***

Dr. E.A. (Erica) Bakkum*

Drs. J.M.A.K. (Hanny) Kemna ***

Drs. M. (Miriam) Stoks**

VvAA is een krachtig collectief van, voor en door 134.000 zorgprofessionals werkzaam in verschillende zorgberoepen. We verbinden en vertegenwoordigen onze leden en bieden oplossingen aan die we samen ontwikkelen met zorgverleners en de organisaties waarin zij werken. We zijn een multidisciplinaire organisatie van bevlogen en deskundige professionals met hart voor de zorg. Met een ambitie om de aansluiting met de verschillende werkvelden in de gezondheidszorg verder te verstevigen, samen met onze leden. De combinatie van dit alles onder één dak maakt VvAA uniek. 

* lid Benoemings- & Remuneratiecommissie ** bestuurslid Vereniging VvAA *** lid Audit & Risk Committee

Meer binnen de rubriek Zorg