Informateur: BBB, Water Natuurlijk, VVD en LTO in college Waterschap Rijn en IJssel

19 APR 2023 12:26 | Waterschap Rijn en IJssel

Het college van Waterschap Rijn en IJssel kan gevormd worden door de partijen BBB, Water Natuurlijk, VVD en een afvaardiging van de landbouw (LTO). Dit is het advies van informateur Berend Jan Bussink. De leden van het algemeen bestuur nemen dit advies over.  

Ook adviseerde Bussink welke personen er in het college gaan zitten. Dit zijn de lijsttrekkers van de partijen Dennis Wolsink (BBB), Antoinet Looman (Water Natuurlijk), Floor Wissing (VVD) en de vertegenwoordiger van de landbouw Peter Schrijver (geborgde zetel). Het nieuwe bestuursakkoord zal vasthouden aan de thema’s die nu ook al in het waterschapsbeleid belangrijk zijn. De volgende onderwerpen vragen speciale aandacht: droogte, biodiversiteit, energieneutraliteit, robuust watersysteem, schouwpaden, betaalbaarheid en de waterkwaliteit en waterkwantiteit over de grens. 

Bussink kwam tot dit advies door zijn voorbereiding en gesprekken met een afvaardiging van alle partijen in de afgelopen drie weken. Bussink: “In die gesprekken stond elke deelnemer open en werkte goed mee. Dit alles – zo heb ik het ervaren- met het doel om te komen tot een breed gedragen bestuur en bestuursakkoord op hoofdlijnen.” 

Vervolg 

Na de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 ging Bussink, oud bestuurder van het waterschap, aan de slag als informateur. Hij onderzocht welke partijen het beste konden samenwerken. Daarna schreef hij het advies welke partijen en welke thema’s in het nieuwe bestuursakkoord kunnen komen. Nu gaat Bussink ook de volgende stap begeleiden als formateur. Dat is het schrijven van het bestuursakkoord voor de komende vier jaar. Iedereen wil een bestuursakkoord waar zoveel mogelijk partijen het mee eens zijn.  

Bestuur van het waterschap 

De vier collegeleden vormen samen met de dijkgraaf Hein Pieper het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij zijn onderdeel van het algemeen bestuur, dat bestaat in totaal uit dertig personen. Deze personen besturen de komende vier jaar het waterschap. 

 

Voor vragen over dit persbericht kun je terecht bij de woordvoerders van Waterschap Rijn en IJssel: Vanya Ginsel (maa-di-woe) 06-53911284 / v.ginsel@wrij.nl of Lotte Guest (do-vrij) 06-52600919 / l.guest@wrij.nl.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid