'Compliance hoog op de agenda bij verenigingen'

08 MEI 2024 09:02 | Wissenraet Van Spaendonck

Het gaat gemiddeld genomen goed met het Nederlandse verenigingsleven, al moeten verenigingen wel veerkrachtig en alert zijn. Dat concludeert het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) op basis van onderzoek. Ze ervaren vooral last van groeiende regeldruk en teruglopende interesse in het draaiende houden van verenigingen.

Wij, als verenigingsmanagementbureau, herkennen deze regeldruk en merken dat compliance een belangrijk onderwerp is bij de besturen van onze ruim 120 klanten, waaronder branche- en beroepsorganisaties, keurmerken en sociale fondsen. Hierbij gaat het niet alleen om de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), maar we zien ook de interesse in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) toenemen. Dat komt mede doordat De Nederlandsche Bank onder toezicht staande instellingen wil ondersteunen bij hun inspanningen om integriteitsrisico’s te beheersen en de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen.

Dat betekent dat verenigingsmanagementbureaus een trustvergunning nodig hebben als zij een vestigingsadres nodig hebben in combinatie met aanvullende dienstverlening, zoals het voeren van (leden en/of financiële) administratie of het verzorgen van belastingaangiften. Voor een brancheorganisatie, vereniging of stichting betekent dit dat ze zich alleen kunnen vestigen als het verenigingsmanagementbureau over een trustvergunning beschikt. 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws