'Tegen tinnitus bestaat geen medicijn, maar klachten kunnen wel verlicht worden'

02 FEB 2023 12:50 | Schoonenberg

Dit is een expertquote van Conny Polleunis, hoofd Audiologie en Stakeholder Management, Schoonenberg HoorSupport.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Week van het Oorsuizen - Issuekalender

Van 6 tot 12 februari is het de Week van het Oorsuizen. Tinnitus, ook wel oorsuizen of breinsuizen genoemd, is geen ziekte maar een verschijnsel dat veroorzaakt wordt door (een vorm van) overbelasting. Daardoor kan overactiviteit van de hersenen ontstaan. Hiervoor bestaat helaas geen medicijn.

Wat veel mensen echter niet weten is dat het met goede begeleiding wel mogelijk is om meer grip en controle te krijgen over de tinnitus om daarmee de klachten te verlichten.

Naar schatting heeft ongeveer 10-15 procent van de volwassen bevolking tinnitusklachten. De meerderheid, zo'n 80 procent, ervaart de tinnitus niet als storend. De overige 20 procent ervaart de tinnitus als (ernstig) hinderlijk. Dit kan veel invloed hebben op de kwaliteit van leven en op alledaagse situaties.

Iedereen ervaart het oorsuizen op een andere manier. Dit kan een piep, fluit of bromtoon zijn, maar ook een sis of ruisgeluid. Dit kan in 1 oor, beide oren of in het hoofd waargenomen worden. Het kan constant aanwezig zijn, pulserend, zacht, maar ook erg luid. Daarom is een persoonlijke behandeling en aanpak van (hinderlijke) tinnitus gewenst.

Het allerbelangrijkste bij tinnitus is betrouwbare informatievoorziening, liefst zo snel mogelijk na het begin van de klachten. Dat kan geruststellen en onnodige emotionele escalatie voorkomen, en zo de behoefte aan verdere behandeling terugdringen.

De persoonlijke aanpak ziet er als volgt uit: in een gesprek wordt met behulp van een gevalideerde vragenlijst meer inzicht verkregen in de hinder van de tinnitus en de verschillende aspecten die daarop van invloed kunnen zijn. Ook wordt er een basis gehooronderzoek uitgevoerd en wordt een analyse van het tinnitusgeluid gemaakt. Op basis van alle gegevens worden de eventuele vervolgstappen besproken en voorgesteld, waar nodig in combinatie:

  • Geluidsverrijking: een (onzichtbare) hooroplossing in het oor kan het omgevingsgeluid versterken. We weten uit onderzoek dat 4 op de 5 mensen met tinnitus ook gehoorverlies hebben. Door het beter waarnemen van geluid, maar ook door minder luisterinspanning wordt de negatieve impact van tinnitus kleiner.
  • Tinnitus Retraining Therapie en cognitieve gedragstherapie, een wetenschappelijk bewezen aanpak waarmee mensen handvatten aangereikt krijgen om beter om te gaan met de emotionele en lichamelijke reacties die het oorsuizen oproept. Men leert om het hinderlijke oorsuizen naar de achtergrond te verplaatsen en de hersenen hieraan te laten wennen. Zo krijgen mensen meer controle over en grip op tinnitusklachten.

Meer binnen de rubriek Gezondheid/gezondheidszorg