'Natuurlijke landbouw is de weg uit de mestcrisis'

12 APR 2024 10:44 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Gerard Teuling

Aanleiding:
Mestcrisis in de landbouw verdeelt formerende partijen

Minister Adema heeft beklemtoond dat de Europese Commissie niet van plan is de uitzonderingspositie van Nederlandse boeren te herstellen. Hierdoor is er een nieuwe crisis ontstaan: de mestcrisis. Er is echter een uitweg die nauwelijks in de media terugkomt: boeren die weer samenwerken mèt de natuur, in plaats van ertegenin. En wel via natuurlijke landbouw. Dat betekent: het herstel van bodemleven staat centraal, boeren gaan van monocultuur naar mengteelt, er komt een drastische vermindering van kunstmest, pesticiden en krachtvoer, en de lokale ecologie wordt zo veel mogelijk gestimuleerd.

Veel boeren zijn bereid tot zo’n transitie, maar kunnen de financiële lasten niet dragen. Daarom is de inzet van de gehele voedselketen noodzakelijk: we hebben dit huidige intensieve systeem gezamenlijk opgebouwd, dus moeten we het ook samen oplossen.

MVO Nederland initieerde Boeren.Natuurlijk!, een landelijk collectief van partijen die bestaanszekerheid voor zowel de boer als de natuur in ons land willen creëren. Ons collectief biedt boeren praktische ondersteuning bij de omschakeling naar natuurlijke landbouw.

Daarom, minister Adema: maak van die natuurlijke landbouw de standaard. Daarmee hebben boeren de oplossing voor veel maatschappelijke problemen in handen. En kunnen we in Brussel eens een heel ander geluid laten horen. 

Meer binnen de rubriek Boeren, land- en tuinbouw