College en bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel bekend

10 MEI 2023 16:41 | Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft binnen twee maanden na de waterschapsverkiezingen een nieuw bestuursakkoord en een nieuw college. Het college bestaat uit BBB, Water Natuurlijk, VVD en een vertegenwoordiging namens landbouwsector (LTO). Hoofdlijnen van het bestuursakkoord zijn dat het waterschap de komende vier jaar verder gaat werken aan een watersysteem dat voorbereid is op klimaatverandering, aan veilige sterke dijken, aan een betere waterkwaliteit en aan circulair en klimaatneutraal werken. Het hele bestuur wil het beleid samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden in het gebied verder vormgeven. Deze partners zijn erg belangrijk voor de toekomst.  

Dit staat in het bestuursakkoord “In vertrouwen samen vooruit” waar het hele algemeen bestuur dinsdag 9 mei mee instemde.    

College van Dijkgraaf en Heemraden 

Ook de personen die het college van het waterschap gaan vormen, zijn bekend. Dit zijn Dennis Wolsing (BBB), Antoinet Looman (Water Natuurlijk), Floor Wissing (VVD) en Peter Schrijver (namens landbouwsector/LTO). Zij vormen samen met de dijkgraaf Hein Pieper het college, ofwel dagelijks bestuur van het waterschap.  

Bestuursakkoord 

In het bestuursakkoord staat welke richting het beleid op moet gaan en welke onderwerpen het waterschap de komende vier jaar gaat aanpakken. Dit is samen met alle partijen in het algemeen bestuur tot stand gekomen. Omdat de wereld om het waterschap heen snel verandert, hebben ze vooral de hoofdlijnen opgeschreven: wat ze willen bereiken in het gebied. De komende tijd bepaalt het hele bestuur samen hoe snel. Ook gaan ze regelmatig evalueren of de maatregelen wel het gewenste resultaat hebben. Zo kunnen ze het beleid van het waterschap goed en snel aanpassen aan nieuwe gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld nieuwe wetten vanuit Nederland of Europa.  

De onderwerpen zijn niet nieuw: het is de richting die het waterschap de afgelopen jaren al heeft ingeslagen en waarmee positieve resultaten behaald zijn. 

Verdeling onderwerpen 

Aandachtsvelden van de collegeleden zijn o.a.: 

  • Dennis Wolsing (BBB): Waterketen, gezonde leefomgeving 

  • Antoinet Looman (WN): Waterveiligheid, veilig gebied 

  • Peter Schrijver (landbouwsector): Watersysteem, klimaatrobuust gebied 

  • Floor Wissing (VVD): Financiën, circulare economie en energietransitie 

  • Hein Pieper (dijkgraaf, voorzitter): calamiteiten(-beheersing), communicatie, internationale betrekkingen. 

Het dagelijks bestuur maakt deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Dit zijn in totaal dertig personen. Zij zijn gekozen via de waterschapsverkiezingen eerder dit jaar.  

college waterschap rijn en ijssel

Fotobijschrift: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel: v.l.n.r. Hein Pieper (dijkgraaf), Floor Wissing (VVD), Cor Roos (secretaris-directeur), Antoinet Looman (WN), Peter Schrijver (landbouw) en Dennis Wolsing (BBB). Deze foto is rechtenvrij te gebruiken. Svp bij publicatie naam fotograaf (Ivo Hutten) vermelden.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid