Aangekondigde btw-verhoging zorgt voor verminderde sportbeoefening

30 MEI 2024 08:00 | POS

Sportsector vreest voor afname gezondheid en zwemveiligheid   

In het recent gepubliceerde hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen wordt een btw-verhoging voor culturele goederen en diensten aangekondigd. In een brief van de minister van Financiën wordt bevestigd dat hier, naast toegang tot sportwedstrijden, ook sportbeoefening zelf onder valt. De voorgenomen btw-verhoging van 9% naar 21% betekent dat de prijzen van (toegangs)kaartjes en abonnementen voor sport bij ondernemende sportaanbieders, zoals sportscholen en zwembaden, zullen stijgen. Hierdoor zullen, op basis van berekeningen van de overheid, naar verwachting 500.000 tot 650.000 mensen minder gaan sporten. Een desastreuse ontwikkeling voor de gezondheid en het welzijn van alle Nederlanders!

Minder sportparticipatie door verhogen btw

De overheid heeft in 2023 in kaart gebracht wat de impact is van het afschaffen van het verlaagd btw-tarief op sportbeoefening:

  • Sportparticipatie zal afnemen met 500.000 - 650.000 mensen. Zij sporten minder of niet (meer) en er zal sprake zijn van minder instroom van nieuwe sporters.
  • Een jaarlijkse lastenverzwaring voor sporters in Nederland van 200-260 miljoen euro.
  • De afname van sportparticipatie zal nog groter zijn onder kwetsbare doelgroepen met kleine beurs.
  • De sportsector krijgt, naar schatting, te maken met een omzetverlies van 110-155 miljoen euro. Het aanbod sportfaciliteiten zal in Nederland waarschijnlijk afnemen, doordat ondernemers het hoofd niet meer boven water kunnen houden.


Verminderde zwemveiligheid

Een effect van deze maatregel zal bijvoorbeeld zijn dat de zwemveiligheid verder zal afnemen, aangezien minder ouders zwemles kunnen betalen. Er wordt rekening gehouden met een daling van 7.000 zwemdiploma’s per jaar. Zwemactiviteit door mensen zonder zwemdiploma brengt de gehele zwemveiligheid in Nederland in gevaar.

Zorg dat sport voor iedereen blijft

Uit recent onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat voor 4 op de 10 Nederlanders sportkosten lastig op te brengen zijn. Dit percentage is nog hoger onder huishoudens met een beneden modaal jaarinkomen. Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht hun financiële situatie, zodat een gezonde en actieve leefstijl voor iedereen mogelijk is. Dit bevordert de individuele gezondheid én versterkt de sociale cohesie en inclusiviteit binnen onze samenleving.

Verhoog de btw op sport niet!

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun financiële situatie. Zodat een gezonde en actieve leefstijl voor iedereen mogelijk is. Door serieus te investeren in de gezondheid van de Nederlandse bevolking, verstevigen we het fundament waarop onze samenleving is gebouwd. POS roept de coalitiepartners met klem op om de btw-verhoging op sportparticipatie van tafel te halen.

De ondernemende sportaanbieders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om meer mensen meer te laten sporten en bewegen. De sector staat klaar om met de coalitiepartijen verdere invulling te geven aan de ambitie om sport en bewegen in te zetten als preventiemiddel tegen stijgende zorgkosten en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan een fitter en vitaler Nederland.

Over Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is de sportkoepel van ondernemende sportaanbieders die jaarlijks 7 miljoen Nederlandse sporters in staat stellen hun sport te beleven. De diversiteit van ondernemend sportaanbod is enorm: o.a. fitnesscentra, zwembaden, maneges, dansscholen, ondernemers in de buitensport, vechtsportscholen, klimhallen, zeilscholen en padelbanen. Inmiddels zijn zeventien brancheverenigingen* aangesloten bij POS en daarmee worden ruim 6.000 ondernemers met 110.000 medewerkers verenigd. Wij betrekken de ondernemende sportaanbieders bij de ontwikkeling van sport in Nederland op nationaal en lokaal niveau. En vertegenwoordigen hiermee de sportaanbieders en hun sporters in het Nederlandse sportlandschap. Meer informatie Neem voor perswoordvoering contact op met Lodewijk Klootwijk (POS) via lodewijk@pos.nl of 06-19616624. Neem voor meer informatie contact op met Virginie Manjoero (POS) via communicatie@pos.nl of 06-42075511. *Aangesloten brancheverenigingen POS: Aikido Nederland Branchevereniging voor Klim- en Boulderhallen Branchevereniging Sneeuwsport Aanbieders Dansondernemers Nederland Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra Golazo HISWA-RECRON Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Monkey Moves NL Actief Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties Panasj Skateboard Federatie Vechtsport Autoriteit Vereniging Yogascholen Nederland Voetjebal Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid