'Ook onderwijs is essentieel om seksueel misbruik van kinderen en jongeren te stoppen'

27 JUN 2023 14:33 | Fonds Slachtofferhulp

Dit is een expertquote van Nathalie Dominique Gaal-Franse, Senior Communicatieadviseur projecten & beleid, Fonds Slachtofferhulp. 

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Kinderen online seksueel belaagd, Europa biedt de oplossing | ANP

Uit onderzoek van de WeProtect Global Alliance blijkt dat twee derde van de ondervraagde Europese achttienjarigen als kind online seksueel misbruik hebben meegemaakt. In Nederland kregen bijna zeven op de tien kinderen met online seksueel misbruik te maken. Van vier op de tien kinderen zijn seksueel expliciete afbeeldingen of video’s verspreid. Voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen, Corrine Dettmeijer, stelt Europese regelgeving voor om kinderen en jongeren online beter te beschermen. Dat is goed, maar dat alleen is niet d é oplossing. De oplossing ligt in een samenspel van factoren. Ook het onderwijs is essentieel om seksueel misbruik van kinderen en jongeren te stoppen of zelfs te voorkomen.

Europese regelgeving inzetten in de strijd tegen online seksueel misbruik van kinderen en jongeren is een goede stap. Omdat we als samenleving iedere mogelijkheid moeten aangrijpen om jongeren online en offline beter te beschermen tegen seksueel misbruik. Tegelijkertijd weten we dat het tijd kost voordat Europese regelgeving wordt ingevoerd. En daar moeten we niet op wachten. We kunnen nu al belangrijke stappen zetten om online seksueel misbruik te stoppen of zelfs te voorkomen.

Beginnen bij de basis

Jongeren willen vaak wel praten over hun seksuele ervaringen - online of offline, fijn of niet fijn - maar worden belemmerd door gevoelens van schaamte en schuld. Tegelijkertijd weten we dat ook docenten en ouders behoefte hebben aan handvatten: hoe benader je online seksualiteit, zonder schaamte en schuldgevoel in de hand te werken? Hoe communiceer je vertrouwen in plaats van wantrouwen? Hoe geef je kinderen en jongeren zekerheid, zodat zij altijd alles durven delen? En hoe creëren we hierdoor meer kansen voor de hulpverlening?

Het belang van onderwijs over online seksueel misbruik

Wanneer jongeren online seksueel misbruik kunnen herkennen. Niet in de greep worden gehouden door gevoelens van schaamte en schuld. En hier áltijd eerlijk over durven delen, met iemand uit de naaste omgeving of (anoniem) met een hulpverlener, dan winnen we een groot deel van de strijd. Fonds Slachtofferhulp zet daarin nu al een belangrijke stap met ons lespakket over online seksueel misbruik, voor het voortgezet onderwijs.

Meer binnen de rubriek Onderwijs