Nieuwe WOZ-waarden bekend

23 FEB 2023 11:18 | De Waarderingskamer

De meeste gemeenten hebben in januari en februari de nieuwe WOZ-waarden voor belastingjaar 2023 bekend gemaakt. Deze waarden zijn voor iedereen openbaar. Dit betekent dat je nu van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen via het WOZ-waardeloket.

Dalende woningprijzen nog niet in WOZ-waarde

De grote stijging van de WOZ-waarden van woningen trekt dit jaar veel aandacht. Belangrijk hierbij is dat de WOZ-waarde dit jaar gaat om de marktwaarde van woningen rond 1 januari 2022. De dalende verkoopprijzen in de tweede helft van 2022 mogen dit jaar nog niet in de WOZ-taxaties tot uitdrukking komen.

Resultaten toezicht Waarderingskamer

Voordat gemeenten de WOZ-waarden bekend mogen maken, moeten zij toestemming hebben van de Waarderingskamer. Daarbij wordt gecontroleerd of de nieuwe WOZ-waarden aansluiten op de marktwaarde, de onderlinge verhoudingen tussen woningen juist zijn en of de gemeente grote WOZ-waardestijgingen kan uitleggen.

De Waarderingskamer heeft de afgelopen maanden ongeveer de helft van alle 9 miljoen getaxeerde woningen en andere onroerende zaken gecontroleerd. Daarbij maakt de Waarderingskamer gebruik van geautomatiseerde vergelijkingen en inspecties bij gemeenten. Diverse gemeenten hebben de in eerste instantie getaxeerde WOZ-waarden daarop nog nader moeten aanpassen of controleren voordat toestemming voor het verzenden van de WOZ-waarden is verleend.

WOZ-taxatie zelf controleren

De controles van de Waarderingskamer kunnen niet waarborgen dat elke individuele WOZ-taxatie correct is. Als een belanghebbende denkt dat er een onjuiste waarde is vastgesteld, dan kan via MijnOverheid of de website van de gemeente het taxatieverslag worden ingezien. Gemeenten en samenwerkingsverbanden staan klaar om vragen over WOZ-waarden te beantwoorden.

- EINDE PERSBERICHT-

Aanvullende informatie persbericht:

- WOZ-waardeloket

- MijnOverheid

Meer binnen deze rubriek