Waarderingskamer positief kritisch op wetsvoorstel herwaardering proceskostenvergoedingen

22 SEP 2023 12:38 | De Waarderingskamer

22 september 2023, Den Haag

Waarderingskamer positief kritisch op wetsvoorstel herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ

Tijdens de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat vanaf 2024 de proceskostenvergoeding voor WOZ-zaken wordt verlaagd en dat het uit te keren bedrag direct wordt overgemaakt op de bankrekening van een inwoner.

De Waarderingskamer, toezichthouder op het vaststellen van WOZ-waarden, steunt de maatregelen in het wetsvoorstel op hoofdlijnen, maar waarschuwt ook voor mogelijke gevolgen en te hooggespannen verwachtingen.

Uiteindelijk is voor alle partijen het zorgen voor een correcte WOZ-waarde met zo min mogelijk formele procedures het belangrijkste doel. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede en correcte waardering van hun woning als grondslag voor belastingheffing. De Waarderingskamer ziet er op toe dat gemeenten deze waarderingen op een juiste wijze uitvoeren. Dit voorkomt bezwaren en onnodige juridische procedures. 

Waarderingskamer waarschuwt voor financiële problemen bij inwoners

De Waarderingskamer onderschrijft het uitgangspunt dat de overheid inwoners blijft steunen als deze rechtsbescherming nodig hebben. Niet iedereen is in staat om zelf bezwaar in te dienen. Voor deze groep moet het mogelijk blijven rechtshulp te krijgen. De aangekondigde maatregelen bieden deze waarborg. Wel waarschuwt de Waarderingskamer inwoners die gebruik maken van een no-cure-no-pay-bureau. Want in het geval een inwoner –  meestal via een website - een opdracht geeft aan een bureau om namens hem of haar bezwaar te maken, kan het zijn dat er een proceskostenvergoeding wordt uitgekeerd. Deze vergoeding zal door de nieuwe maatregelen direct worden uitbetaald aan een inwoner. Echter deze vergoeding zal vervolgens direct door deze inwoner moeten worden afgedragen aan het ingehuurde bureau. Belangrijk is dat inwoners zich hiervan bewust zijn. Voorkomen moet worden dat inwoners onnodig in financiële problemen komen. 

Gemeenten kunnen fouten relatief eenvoudig herstellen

Juridische procedures zijn vaak arbeidsintensief en tijdrovend en hebben hierdoor veelal een remmende werking op de kwaliteitsverbeteringen. Voor een goed en spoedig herstel van fouten in de waardering van woningen kunnen inwoners daarom beter zelf direct contact opnemen met gemeenten. In die zin is het jammer dat de aangekondigde maatregelen nog steeds een financiële bonus geven aan professionele bureaus om procedures te rekken met “extra” procedurestappen, zoals het houden van hoorzittingen. Het advies van de Waarderingskamer aan inwoners is en blijft om juridische procedures te vermijden en contact op te nemen met de gemeente.  

Aanvullende informatie persbericht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/09/19/wetsvoorstel-wet-herwaardering-proceskostenvergoedingen-woz-en-bpm

 

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid