CONNECT onderschrijft brandbrief Europese vertegenwoordigers over quantumtechnologie

19 MRT 2024 12:00 | CONNECT

Op woensdag 20 maart organiseert CONNECT het jaarlijkse ICT-congres met het thema: Quantumtechnologie. Ruim 1000 bezoekers, waarvan meer dan de helft studenten, ontmoeten elkaar in het WestCord WTC Hotel Leeuwarden. Sprekers Deborah Nas (TU Delft) en Martin Vos (Eurofiber) onderschrijven het belang van quantumtechnologie en de noodzaak om ons voor te bereiden op de kansen en bedreigingen van de quantum computer. Daarmee onderschrijft CONNECT de brandbrief van twintig Europarlementariërs aan de Europese Commissie.

Professor Deborah Nas (TU Delft): aandacht voor ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van Quantumtechnologie

Deborah Nas is een vooraanstaand expert op het gebied van de maatschappelijke impact van Quantumtechnologie. Ze heeft voor QuantumDelta NL het Centre for Quantum & Society opgezet, een kennis- en expertisecentrum op het gebied van de ethische, juridische en maatschappelijk impact van Quantumtechnologieën. Daarnaast is Deborah deeltijdhoogleraar ‘Strategic Design for Technology-Based Innovation’ aan de Technische Universiteit Delft en vervult ze verschillende toezichthoudende rollen bij tech-startups. 

Volgens Nas is het belangrijk dat de samenleving zich tijdig voorbereidt op de komst van Quantumtechnologie. “Dat geldt ook voor ons onderwijs. Quantumtechnologie biedt enorme kansen voor IT-studenten. Nederland loopt voorop als het gaat om onderzoek naar Quantumtechnologie, maar er is nog veel capaciteit en kennis nodig om het toe te kunnen passen. Nu wordt Quantum alleen onderwezen in natuurkundige studies. Binnenkort zullen we het ook in Computer Science en IT-opleidingen zien.” Ook bedrijven moeten aan de slag, volgens Nas. “Op elke ICT-afdeling zou je een paar Quantum Champions moeten aanstellen, die meedoen aan pilots en experimenten. In de haven van Rotterdam zijn ze bijvoorbeeld al bezig met het testen van Quantum Key Distribution. Extreem belangrijk als je op lange termijn de veiligheid van onze kritieke infrastructuur wilt borgen.”

Zelf is Nas initiatiefnemer van het Quantum & Society Center, een plek waar wordt nagedacht over de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van Quantumtechnologie. “Het staat voor de deur. En al weten we nog niet alles, het is belangrijk dat we ons voorbereiden op de veranderingen die het meebrengt. Daar moet je op tijd mee beginnen.”

Martin Vos (Eurofiber): Glasvezel cruciaal in veilige quantumtechnologie

Het quantum proof maken van vitale data is belangrijk. Quantumtechnologie kan data veiliger maken. Maar dezelfde technologie kan alle sleutels en encrypties waar we nu data mee beveiligen op termijn kraken. Martin: “Dat is een enorm risico. Als je kwaad wilt, kun je nu data stelen en opslaan die je later, als quantumtechnologie beschikbaar is, kunt ontcijferen. Daarom is het belangrijk om nu al te kijken naar de veiligheid van data op lange termijn. Is het quantum proof? We moeten ons daarom bewust worden van het belang van informatieveiligheid.”

De digitale samenleving is afhankelijk van data en informatietechnologie. Grote delen van ons dagelijks leven, ons gedrag, onze interesses, worden allemaal vastgelegd. Deze data wordt vervolgens verwerkt, getransporteerd en opgeslagen. “Dat maakt het belang van dataveiligheid steeds groter,” aldus Martin. “Daarbij gaat het er niet alleen om dat de boodschap zelf, de data, beveiligd is, maar ook het netwerk waarmee het vervoerd wordt en de plek waar het wordt opgeslagen. Zo creëer je een situatie waarin we de betrouwbaarheid van informatie zo groot mogelijk maken. En de mogelijkheden voor hackers en cybercriminelen verkleinen. Een veilig en betrouwbaar netwerk is daarin cruciaal.”

CONNECT is een publiek-private samenwerking in Noord-Nederland

CONNECT is een organisatie met als voornaamste doel het behouden van ICT-talent in het Noorden, met leden variërend van particuliere en non-profitorganisaties tot onderwijsinstellingen. Verschillende projecten zijn momenteel in uitvoering, elk op hun eigen manier bijdragend aan dit doel. Deze projecten omvatten uitwisselingsprogramma's, omscholingstrajecten, kennisbijeenkomsten en masterclasses gericht op zowel MBO- als HBO-onderwijs, evenals uitwisselingsprogramma's tussen bedrijven en talentontwikkeling. Volgens voorzitter Erik Miedema is het succes van CONNECT gebaseerd op de publiek-private samenwerking.

Gemeenten en provincies in Noord-Nederland bevorderen de omscholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en degenen die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, zodat zij zich kunnen specialiseren in de ICT-sector. Dit wordt ondersteund door een goed gecoördineerd onderwijsprogramma van MBO tot en met Universiteit. Het bedrijfsleven en de overheid bieden stageplaatsen en baangaranties aan, waardoor een cruciale route ontstaat voor vaardigheidsontwikkeling en werkgelegenheid. Bovendien betrekken bedrijven regionale onderwijsinstellingen bij onderzoek, waardoor innovatie wordt vertaald naar werkgelegenheid en economische groei, aldus Erik Miedema.

Aanwezig zijn bij het CONNECT event op 20 maart 2024? Als journalist kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar nienke.hoeksma@connect.frl. Beeldmateriaal kunt u rechtenvrij gebruiken onder vermelding van CONNECT.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media