Vervanging damwanden langs Eem in Eemdijk

30 JAN 2024 10:01 | Provincie Utrecht

De provincie Utrecht vervangt de komende jaren 5,5 kilometer oeverconstructie langs de Eem. De verouderde houten damwanden worden vervangen door stalen damwanden die toekomstbestendig zijn. Vanaf maandag 12 februari wordt gestart met een tracé van ongeveer 900 meter verdeeld over twee locaties langs de Eem, beide ten noorden van Eemdijk. Deze locatie bevindt zich tussen de fietspont en de monding van de Eem bij het Eemmeer.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Biggelaar Grond- en waterbouw. Het vervangen van de damwand op het eerste tracé in Eemdijk zal van 12 februari tot en met mei 2024 plaatsvinden. Voorafgaand aan de werkzaamheden treft de aannemer voorbereidingen aan het werkterrein, zoals maaiwerkzaamheden en het realiseren van een werkdepot.

Hinder

Om het werk uit te kunnen voeren maken wij gebruik van een boot met ponton. Op de wegen rondom de Eem zal geen hinder zijn; de werkzaamheden vinden plaats op en vanaf het water. De boot en ponton samen zijn ongeveer 20 meter breed en 50 meter lang. De Eem is breed genoeg, waardoor de scheepvaart hier geen hinder van ondervindt. Het plaatsen van de damwanden gaat gepaard met enig geluid, omdat de palen in de grond worden getrild. De aannemer zal uitsluitend op werkdagen tussen 7:00 en 16:00 uur werken, waardoor de hinder beperkt blijft.

Pilot

De provincie voert in overleg met de watersportverenigingen op de locatie boven Eemdijk een drietal pilots uit om de effecten te onderzoeken van het verlagen van de damwandhoogte. Dit om de effecten van reflectiegolven voor roeiers op de Eem te voorkomen. Hierbij wordt ook gekeken naar het effect van de maatregel op de achterliggende natuur.

Meer informatie is te vinden via provincie-utrecht.nl/damwandeneem

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek