VEH in beroep tegen besluit ACM om verlengen aansluittermijn elektriciteit

20 JUL 2023 06:30 | Vereniging Eigen Huis

AMERSFOORT - Vereniging Eigen Huis gaat vandaag in beroep tegen het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de aansluittermijn bij een overbelast elektriciteitsnet te verlengen naar maximaal 52 weken. De vereniging ziet deze verlenging als belemmering voor huiseigenaren om hun woning verder te verduurzamen. 'Wij willen dat de ACM dit besluit zo snel mogelijk herziet,' aldus Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis.

Bij de aanschaf van zonnepanelen is de kans groot dat daarvoor een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig is. Voor deze uitbreiding moet het elektriciteitsnet in de wijk wel plaats hebben. Als meer energie wordt opgewekt dan het elektranet aan kan, is er sprake van netcongestie en moet het netwerk worden uitgebreid. In dat geval mag de netbeheerder nu 52 weken de tijd nemen om aansluitingen te verzwaren in plaats van 12 weken. 'Het zet een enorme rem op de verduurzaming als zonnepanelen niet op het net kunnen worden aangesloten. Met de druk op verduurzaming is dat zeer ongewenst,' zegt Kremer.  

Voor nieuwbouwwijken geldt een maximale aansluittermijn op het elektranet van 18 weken. Door ook deze termijn op te rekken naar 52 weken kan de oplevering van nieuwbouwwoningen vertraging oplopen. Zonder werkende elektra is een nieuwbouwwoning niet gereed voor bewoning en kan deze niet worden opgeleverd. 'Elektrische apparatuur zoals warmtepompen en luchtinstallaties moeten werken als de koper de sleutel van het nieuwe huis krijgt,' legt Kremer uit.

Uit gegevens van de ACM blijkt dat het na het indienen van de aanvraag gemiddeld 10 weken duurt voordat bestaande woningen een verzwaarde elektriciteitsaansluiting krijgen. Voor nieuwe aansluitingen is dit gemiddeld 21 weken, waarbij de langste aansluiting na 28 weken plaatsvond. Kremer: 'De termijn van 52 weken die de ACM acceptabel vindt, is onnodig lang. De noodzaak van zo’n lange wachttijd is niet uit te leggen aan consumenten en heeft flinke gevolgen voor de verduurzamingsopgave.' De vereniging tekent daarom beroep aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en roept de toezichthouder op om de bestaande termijnen te handhaven.

Belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis helpt haar 800.000 leden bij de aankoop, verkoop, verduurzaming en betaalbaarheid van hun woning of VvE. De vereniging komt op voor de positie van starters op de woningmarkt en mensen die een eigen huis bezitten. Samen staan we sterker.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws