'Plasticsoep in de Nederlandse rivieren weer duidelijk zichtbaar na hoogwater'

15 JAN 2024 09:40 | Schone Rivieren
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Joost Barendrecht

Aanleiding:
Rijn bereikt zondag vierde hoogwaterpiek

Nu het winterhoogwater zich terugtrekt uit de grote rivieren is duidelijk dat er grote hoeveelheden afval, met name plastic, op de oevers is terechtgekomen. Dit is niet voor de eerste keer. Ruim duizend vrijwilligers van Schone Rivieren doen mee aan het onderzoek naar rivierafval dat al vijf jaar loopt. 

Eind vorig jaar zijn de resultaten in het rapport 'Plasticsoep in de Nederlandse Rivieren' gepubliceerd. Uit de resultaten blijkt dat al jaren gemiddeld honderden zwerfafval-items per honderd meter oever aanspoelen. Dit jaar verwachten we op diverse plekken duizenden items per honderd meter te gaan vinden. Door een combinatie van een lange periode van hoogwater en sterke wind spoelt er extra veel afval aan. Op diverse plekken hebben onze vrijwilligers afvalhotspots ontdekt. De plasticsoep, die dus al in de rivieren begint, wordt hiermee weer eens pijnlijk zichtbaar. 

In de eerstvolgende onderzoeksperiode, die loopt van 15 februari tot en met 15 maart komen we te weten hoe erg het dit jaar is. Maar het terugtrekkende water laat dus al heel veel afval zien dat er veel achterblijft.

Het rapport Plasticsoep in de Nederlandse Rivieren is eind vorig jaar aangeboden aan demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen. Het rapport toont aan hoe noodzakelijk het is door te zetten op de ingeslagen weg ten aanzien van:

  • Maatregelen om Single Use Plastics terug te dringen, zoals in Europa met de SUP-richtlijn is ingezet.
  • Verbetering van statiegeldsystemen en uitbreiding van statiegeldregelingen naar andere producten.
  • Voorkomen van weggooien van sigarettenpeuken in het milieu.

Simpele maatregelen als geen events met plastic, geen peuken op straat gooien, geen vochtige doekjes door de wc spoelen en voedselverpakkingen die je meeneemt de natuur in ook weer leeg mee terugnemen naar je eigen prullenbak, hebben groot effect. De rotzooi langs de rivieren, die nu weer zichtbaar wordt, maakt duidelijk dat we er nu mee moeten beginnen. 

Joost Barendrecht is projectleider Schone Rivieren

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur