Meebewegen en benutten van natuurkrachten in de Zeeuwse delta - Landschapsplan wint prijs

22 SEP 2023 14:06 | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

De regionale finale van de Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023 voor midden Zeeland is gewonnen door een samenwerking van Bureau B+B urbanism and landscape architecture, RO&AD Architecten en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). In hun inzending ‘Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland’ schetsen ze hoe de Zeeuwen de uitdagingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering aan kunnen gaan  door de natuur te omarmen, en zo hun provincie als fijne plek om te wonen te behouden. Het team gaat door naar de landelijke finale op 12 oktober.

Collage: Het ontwerpteam

Zeeuws kustonderzoek

“De uitdagingen waar Zeeland voor staat zijn groot,” zegt ecoloog Jim van Belzen en mede-indiener van de inzending. “Maar we laten in dit plan zien dat het in principe mogelijk is om de krachten van de natuur voor ons te laten werken. We moeten de natuur technisch ondersteunen, in plaats van deze tegen te werken met technologische ingrepen zoals hoge dijken.” De inzending van de architecten en onderzoekers spreekt over ‘meebewegen’ met de natuurkrachten van het deltasysteem, het ‘aanzwengelen’ van natuurlijke processen, en het ‘benutten’ van de natuurkrachten die op de kust werken.

Bouwen met de natuur

De natuur kan met onze steun zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Van Belzen: “ik ben ervan overtuigd dat we daarin willen wonen. Maar daarvoor moeten wij als Zeeuwen samen op ontdekking. We moeten met elkaar in Zeeland in gesprek gaan. Het zou mooi zijn als we ons niet laten leiden door angsten die we mogelijk hebben, maar samen verder durven te kijken”.

Toekomstbestendige delta’s

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s. Hun leefbaarheid staat onder druk door onder andere zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Zeeland wordt de komende jaren een living lab voor toekomstbestendige delta’s met het Delta Climate Center (DCC). Het DCC heeft als missie het ontwikkelen en verbinden van kennis over de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Het ontwerpteam hoopt dat hun plannen inspiratie kunnen zijn voor het werk van het DCC.

Eo Wijersprijs

De Eo Wijers Prijsvraag is een prestigieuze prijs voor landschappelijke ontwikkeling in Nederland. Het meest bekend is het winnende Plan Ooievaar dat aan de basis stond van Ruimte voor de Rivieren en daarmee een belangrijke landschappelijke herinrichting tot het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en waterveiligheid in het rivierengebied tot stand bracht. Zeeland doet voor het eerst mee in deze 12de ronde van de prijsvraag, en de winnaars zetten een even gedurft als ambiteus plan neer voor de Zeeuwse delta.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid