'Meeste Nederlanders weten niet welke diersoorten in eigen land bedreigd worden'

19 DEC 2023 15:21 | IVN Natuureducatie

Dit is een expertquote van Vincent van der Veen, Programmamanager Kind & Natuur IVN Natuureducatie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Minister: beeld natuurkwaliteit Nederland onverminderd zorgelijk (2) | ANP

‘Onverminderd zorgelijk.’ Zo noemt demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de situatie waarin de Nederlandse natuur verkeert. Met vele ecosystemen en planten en dieren in ons land gaat het niet goed. Wederom een treurige constatering en een tij dat gekeerd moet worden. Maar hoe bereik je dat als de bevolking van niets weet? Uit onderzoek dat IVN Natuureducatie het afgelopen jaar liet uitvoeren door onderzoeksbureau Verian blijkt dat de meeste Nederlanders geen idee hebben welke soorten in ons land bedreigd worden.

Koekoek en egel

In het Natuurpact dat in 2013 is afgesloten en waarin ruim 80.000 hectare nieuwe natuur is beloofd in 2027 staat ook dat meer mensen betrokken moeten worden bij het belang van natuur. Maar uit dit onderzoek blijkt de meeste Nederlanders zich verre van betrokken voelen. Ruim vijf op de zes Nederlanders weet niet dat de koekoek op de lijst van bedreigde diersoorten staat. Dat het niet goed gaat met de egel, waarvan het aantal in tien jaar tijd in ons land gehalveerd is, weet ook maar één op de drie Nederlanders. Van de bever en de otter weet bijna de helft dat ze op de lijst van bedreigde diersoorten staan.

Meer kennis, meer liefde

Wil je ervoor zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen bij de natuur dan moeten ze er in eerste instantie vooral meer over weten. Vooral bij jongeren tot 34 jaar blijkt de natuurkennis zwak. Daar is dus werk aan de winkel. IVN pleit daarom voor beter natuuronderwijs, waarin een zaadje wordt geplant voor de liefde voor de natuur. Wie meer over de natuur weet, gaat meer van die natuur houden en er dus ook beter zorgen.

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur