Kort geding tegen de Staat der Nederlanden, eerste stap in megaclaim pensioenschade

05 JUN 2023 10:25 | Stichting PensioenVoldoen.NL
  • De 84-jarige gepensioneerde John Bakker eist op 7 juni a.s. in kort geding een voorschot op zijn indexatieschade van €26.000 van de Nederlandse Staat. De schade is ontstaan vanwege een kardinale fout bij de invoering van de Pensioenwet in 2007;
  • In aansluiting op de claim van de heer Bakker bereidt Stichting PensioenVoldoen.NL een claim voor die geldt voor 10 miljoen gedupeerden die samen ruim €137 miljard tegoed hebben van de Nederlandse Staat;
  • Stormloop op PensioenVoldoen.NL na bekendmaking; meer dan 65.000 Nederlanders hebben zich inmiddels aangesloten.

DEN HAAG – De rechtbank in Den Haag buigt zich woensdag 7 juni 2023 om 11.00 uur in kort geding tegen de Staat der Nederlanden over de vraag of de 84-jarige John Bakker recht heeft op een voorschot van €26.000 omdat zijn pensioen vanaf 2008 niet is geïndexeerd.

De gepensioneerde John Bakker uit Leeuwarden heeft de Staat gedagvaard omdat er in 2007 een kardinale fout is gemaakt bij de invoering van de toenmalige pensioenwet, waardoor hij nu ruim 26% minder koopkracht heeft dan in 2008.

Het kort geding van Bakker staat op zichzelf, maar is tevens de eerste stap in de claim die de stichting PensioenVoldoen.NL in voorbereiding heeft. De afgelopen dagen sloten zich al meer dan 65.000 gedupeerden aan als deelnemer van de claim en dat aantal loopt in aanloop naar de zittingsdatum snel op.

PensioenVoldoen.NL stelt dat de Staat der Nederlanden een evidente fout heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet 2007. Destijds heeft het kabinet verzuimd de dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op de juiste wijze op te nemen in de toenmalige Pensioenwet. Dit had als gevolg dat ruim 10 miljoen Nederlanders van 2008 tot en met 2019 forse indexatieschade hebben opgelopen. Dit gaat om duizenden euro's per persoon (in totaal minimaal €137 miljard) die nu geclaimd gaan worden.

De fout in de pensioenwetgeving werd recent ontdekt na een diepgaand onderzoek naar de wetgevingsgeschiedenis. IORP I was vóór 2007 nog wel correct opgenomen in de Nederlandse Pensioen- en Spaarfondsenwet, maar werd foutief ingevoerd in de opvolger van die wet. Dit heeft ertoe geleid dat in de periode vanaf 2008 tot en met 2021 ruim 26% indexatie niet is voldaan, terwijl de vermogens van de pensioenfondsen ieder jaar miljarden groter werden.

Bestuurslid Henk Krol van PensioenVoldoen.NL verwacht dat Bakker in het gelijk zal worden gesteld. "Wij staan ijzersterk. Uit ons juridisch onderzoek blijkt dat de Nederlandse wetgever verzuimd heeft een dwingende Europese richtlijn te implementeren. De stikstofcrisis leert ons dat Europese wetgeving onverbiddelijk is. Het is jammer dat we moeten procederen tegen onze eigen overheid, maar we gaan door tot de hoogste instantie."

CONTACT: STICHTING PENSIOENVOLDOEN.NL ONLINE: www.pensioenvoldoen.nl SOCIAL: #pensioenvoldoen Woordvoerder Stichting PensioenVoldoen.NL: Henk Krol: 06 - 215 41430 INTERVIEWS MEDIA Jan-Kees Emmer: 06 - 535 47713 (emmer@trustedmedia.nl)

Meer binnen de rubriek Economie en geld