Documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos over reis naar het onbesprokene

28 MEI 2019 11:13 | Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos

Vier vrienden. De 50 gepasseerd. Ogenschijnlijk zorgeloos. Heeft het leven gebracht waar ze als jongen van droomde? Waar zijn ze trots op en waar bang voor? Wat zijn hun zorgen? Vragen die centraal komen te staan in de documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos van regisseur/producer Bram van Splunteren. Hij volgt de vrienden eind augustus op hun reis naar Italië waar zij op zoek gaan naar onbesproken aspecten van hun levensverhalen.

Jan Glas (58), Marcel Hoenderdos (55), Herman Opmeer (53) en Jaap Sluis (62) zijn zakelijk en privé al lange tijd bevriend. Ze leiden een ogenschijnlijk zorgeloos bestaan, maar kwamen er al pratend achter dat die vlag de lading niet altijd dekt. Ze hadden/hebben zorgen die hun levens kleuren en waar ze binnen hun vriendschap geen weet van hadden.

Nadat die zorgen tijdens indringende en waardevolle gesprekken werden gedeeld, ontstond het idee om er in een documentaire dieper op door te gaan. Herman Opmeer: ‘Eén van onze avonden was zó mooi dat we er achteraf gezien best een camera bij hadden willen hebben om de verhalen en emoties nog eens te kunnen beleven en met anderen te delen. Zo ontstond het idee om samen op reis te gaan naar het door ons zeer geliefde Italië en daar de documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos te maken.’

De Heemsteedse videoverslaggever Jan-Willem de Lange toonde interesse in het idee en legde meteen de link met de ervaren documentairemaker Bram van Splunteren. Hij maakte onder meer de programmaserie Café De Liefde voor de VPRO en acht documentaires over de rol van filosofie in het moderne leven voor de Belgische zender Canvas. Van Splunteren haakte enthousiast aan. Op één voorwaarde: de vier vrienden moeten tijdens de trip naar Italië behalve plezier maken zich in hun ziel laten kijken en niet geopenbaarde aspecten van hun levensverhaal delen. Concreet: praten over kracht en kwetsbaarheid en over problemen en perspectief.

Jan-Willem de Lange en Bram van Splunteren: ‘Het spanningsveld tussen wat je in het leven van jezelf laat zien en wat buiten beeld blijft, intrigeert ons enorm. Dat thema is actueler dan ooit. Daarom is dít het moment om er een film aan te wijden.’

De vier vrienden richtten Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos op. Die stelt zich ten doel om mensen op basis van onbesproken gebleven levensverhalen met elkaar te verbinden en zo contacten te verdiepen en te versterken. Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos wil persoonlijke ervaringen (laten) verwoorden en verbeelden en zichtbaar maken hoe mensen gevormd zijn door wat ze in hun leven hebben meegemaakt. Als het lukt om het documentaire-project te realiseren, kunnen ook andere initiatieven volgen. Oók van geestverwanten búiten de stichting. Daarbij kan worden gekozen voor uiteenlopende communicatiemiddelen zoals film, fotografie, kunst, publicaties en bijeenkomsten.

Jaap Sluis: ‘Op social media en ook daar buiten zijn zaken als framing, agressie en verharding sterker of zelfs gemeengoed geworden. Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos wil daar tegenwicht aan bieden en gaat op zoek naar verborgen levensverhalen. We zijn er van overtuigd dat vragen stellen en lúisteren leiden tot nieuwe inzichten, andere oordelen en een grotere kans op verbinding en verdieping.’ In het belichten van thema’s die in de alledaagse communicatie verborgen blijven schuilt volgens Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos een blijvende meerwaarde. Die vrienden hebben dat al vragend en pratend zélf ondervonden. 

Met de realisatie van de documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos is een bedrag van circa 25.000 euro gemoeid. De vrienden brengen samen 4000 euro in en zijn via www.ogenschijnlijkzorgeloos.nl een 100 euro-actie gestart. Deelnemers aan die actie maken het realiseren van waardevol maatschappelijk initiatief mede mogelijk en krijgen twee gratis kaarten voor de première die naar verwachting medio 2020 plaatsvindt. Tevens is Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos in gesprek met organisaties, stichtingen en bedrijven over het ondersteunen van het project.

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Jaap Sluis (06-53732163 / sluis@decoalitie.nl) of Herman Opmeer (06-46377464 / herman@opmeercommunicatie.nl). De foto is vrij van rechten. Bij gebruik graag de naam van Ramon Philippo vermelden. Desgewenst is méér fotomateriaal beschikbaar. Op de foto lopend van links naar rechts Jaap Sluis, Jan Glas, Herman Opmeer en Marcel Hoenderdos. Zie ook www.ogenschijnlijkzorgeloos.nl Voor informatie over Jan-Willem de Lange zie http://www.jwdl.nl/ Voor informatie over Bram van Splunteren zie http://vanfilms.nl/

Meer binnen deze rubriek