Digitale vaardigheden sneller in opleiding van zorg- en welzijnsprofessionals

11 JAN 2024 15:50 | Digivaardig in de zorg

Om te kunnen functioneren als zorgmedewerker, zijn digitale vaardigheden essentieel. Helaas krijgen professionals die vaardigheden lang niet altijd mee in hun opleiding. Het gevolg is dat zorginstellingen starters moet bijspijkeren. Dat kost extra tijd en geld in een periode waarin de zorg al zwaar onder druk staat. De Coalitie Digivaardig in de zorg vraagt vandaag het MBO in een brandbrief sneller digivaardigheden op te nemen in hun zorg- en welzijnsopleidingen en biedt ook concreet hulp.

Den Haag, 11 januari 2024 – Het kunnen omgaan met een elektronisch patiëntendossier, een verwijsbrief digitaal kunnen versturen, of een overdracht van een cliënt naar een collega kunnen sturen - steeds meer communicatie in de zorg en over de zorg gaat uitsluitend digitaal. Het is voor professionals in de zorg daarom van vitaal belang over voldoende digitale vaardigheden te beschikken.

Die vaardigheden krijgen ze echter nog niet vanzelfsprekend mee in hun opleiding. Met name bij studenten en starters op MBO-niveau ervaren zorginstellingen grote uitdagingen op het gebied van digitale vaardigheden. Marianne Gardien (MBO Raad en lid van de Stuurgroep Digivaardig in de zorg): “Wie niet met deze doelgroep werkt is verbaasd: “Jongeren zijn toch digivaardig? Ze zitten op TikTok, Instagram en zijn vergroeid met hun smartphone!” Dat klopt. Maar dat betekent niet dat ze digitale formulieren kunnen invullen, veilig kunnen omgaan met client/patiëntgegevens, veilig omgaan met wachtwoorden of e-mails kunnen sturen. Dit blijken uitdagingen voor jongeren die met hun diploma op zak starten in de zorg, horen wij van werkgevers.

Coalitie Digivaardig in de Zorg constateert hiaat in opleidingen

In de Coalitie Digivaardig in de Zorg  werken ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ, de verzorging, verpleging, thuiszorg en de huisartsenzorg sinds 2018 samen om zorgmedewerkers digivaardiger te maken (zie inzet). Via de Coalitie delen ze met elkaar ervaringen en producten – alles is gratis beschikbaar. Inmiddels lopen in meer dan 500 zorgorganisaties programma’s om digivaardigheid van medewerkers te verhogen.

De Coalitie merkt dat het steeds meer wringt in de zorg dat ook schoolverlaters niet voldoende digivaardig zijn. Organisaties die hun bestaande zorgpersoneel hebben opgeleid, moeten hetzelfde proces herhalen voor nieuwe medewerkers. Daarom trekt de Coalitie nu aan de bel bij het MBO onderwijs: hoe kunnen we krachten bundelen zodat digivaardigheden sneller in de zorg- & welzijns-curricula komen?

De Coalitie komt niet met lege handen

De Coalitie heeft veel te bieden dat scholen direct kunnen toepassen. Bijvoorbeeld zelfscans waarmee studenten (en docenten) zelf zicht krijgen op hun digitale vaardigheden. Maar ook leermiddelen die kunnen worden gebruikt in lespakketten. Jolanda van Til (Expert docent bij Deltion College en lid van de werkgroep onderwijs van de Coalitie): “Wij organiseren als werkgroep vanuit de Coalitie diverse activiteiten waar docenten ervaringen en tips kunnen delen. Laten we gebruik maken van wat er al is, in plaats van dat ieder het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dan maken we sneller stappen vooruit.”

De Coalitie organiseert twee webinars waar scholen zich nader kunnen informeren over de mogelijkheden: op 6 februari 16:00 – 17:00 (klik hier) en 27 februari 15:00-16:00 (klik hier).

De Coalitie Digivaardig in de Zorg is in 2018 opgericht en spant zich in om zorgorganisaties te helpen bij het digitaal vaardiger maken van hun medewerkers. De Coalitie bundelt en versterkt  leerervaringen vanuit het land en brengt die samen in een voor iedereen toegankelijke kennissite met bv zelftesten en leermiddelen, generiek en specifiek per zorgsector. Er worden ook conferenties, leerbijeenkomsten en andere gratis (online) evenementen georganiseerd. In 2022 wordt de stuurgroep van de coalitie Digivaardig in de zorg gevormd door vertegenwoordigers van A+O VVT, StAG, StAZ, O+O-fonds ggz, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, RegioPlus, MBO Raad en het ministerie van VWS. De stichting ECP | Platform voor de Informatiesamenleving coördineert het werk van de coalitie en beheert de website. De Coalitie wordt gefinancierd door de arbeidsmarktfondse van aangesloten sectoren en VWS.

Meer binnen de rubriek Onderwijs