MVO Nederland helpt boeren met collectief bij omschakeling naar natuurlijke landbouw

16 NOV 2022 11:30 | MVO Nederland

Utrecht, 16 november 2022 – MVO Nederland introduceert Boeren. Natuurlijk!, een landelijk collectief dat het omschakelen naar natuurlijke landbouw voor boeren vereenvoudigt. De 35 aangesloten organisaties hebben een maatschappelijk en financieel belang bij een toename van de biodiversiteit in de Nederlandse landbouw. MVO Nederland stuurt als onafhankelijke partij de deelnemers in de transitie. “Het bijzondere van Boeren. Natuurlijk! is dat het uitgaat van het ondernemerschap van de boer zelf en ervoor zorgt dat ze in deze onzekere tijd toch kunnen blijven boeren. Samen staan we naast de boer”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Het collectief omvat organisaties die boeren helpen omschakelen. Daarom sluiten bijvoorbeeld leveranciers van natuurlijke oplossingen aan, zoals Organic Seeds, Soil Valley/HAL24K, Royal Eijkelkamp en machinebouwers FME aan. Om natuurlijke landbouwproducten te vermarkten, doen coöperatie Avebe, Vitam, Albron, Hutten Catering, Crisp en grote inkopers van catering zoals Rijksinkoop (RVO) mee. Vanuit de overheid zijn het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Investeringsfonds Omschakeling Landbouw en de provincies Noord-Brabant en Utrecht betrokken bij het collectief.

Tot de aangesloten partijen horen verder financiers Triodos Bank, Rabobank, ABN Amro PYMWYMIC, Crowd About Now en verzekeraar ASR. Zij zorgen er samen met het eerdergenoemde Investeringsfonds voor dat boeren overbruggingskrediet hebben om de omslag te maken. Financieel adviseurs Stichting Weerwoud en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) ondersteunen ook met expertise op dit vlak.

Om boeren te helpen de nodige kennis te vergaren over natuurlijk boeren doen Naturalis Biodiversity Center, Top Institute Food and Nutrition (TIFN), IPC Groen, Buizer Advies en HAS Den Bosch mee. Ook boeren die al natuurlijk werken zetten hun ervaringen in – daarvoor werkt MVO Nederland samen met LTO Noord, Schevichoven, Stimuland, Rotterdam de boer op! en de Fruitmotor.

“Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25 procent van de broeikasgasemissies en 60 procent van het verlies aan biodiversiteit. Tel daar de stikstofcrisis bij op en je weet: de landbouwtransitie was nog nooit zo urgent. We zien partijen werken aan de oplossing, maar dat dat gaat vaak los van elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor de situatie en moeten het dus ook samen moeten oplossen. Vanuit die urgentie ontwikkelden we het collectief Boeren. Natuurlijk! en zijn enthousiast dat er nu al zo veel partijen met ons mee willen doen”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.  

Circa 35 deelnemers aan Boeren. Natuurlijk! kwamen op 15 november 2022 voor het eerst bij elkaar in Hoeve Wielrevelt in Utrecht. Deze bijeenkomst vormt het startpunt voor de eerste concrete projecten, die naar verwachting in 2023 aanvangen.

Over MVO Nederland MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met de grootste ondernemersbeweging van Europa. We verduurzamen de economie voor onze samenleving en om onze aarde niet te verkwisten. MVO Nederland wil dat in 2025 minimaal twintig procent van de Nederlandse economie omgaat in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de planeet en maatschappij. Alleen zo kunnen we het tij keren. Meer informatie: www.mvonederland.nl. Beeldmateriaal Voor beeldmateriaal in hi-res kunt u contact opnemen met Karin Jurgens via onderstaande gegevens.

Meer binnen deze rubriek