Anja Jongbloed nieuwe voorzitter van Stichting Normering Flexwonen

13 DEC 2023 13:00 | Stichting Normering Flexwonen

Anja Jongbloed is per 13 december 2023 benoemd als voorzitter van Stichting Normering Flexwonen. Zij volgt Koos Karssen op die sinds 2014 voorzitter was van de stichting die het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uitgeeft.

Anja Jongbloed is sinds december 2022 lid van het bestuur van SNF, destijds voorgedragen voor de werknemers/huurderszetel in het bestuur. De selectiecommissie ziet in Anja Jongbloed een vrouw met ambitie en visie op de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij heeft oog voor de belangen van de bewoners, zonder de realiteit van de krappe huisvestingsmarkt uit het oog te verliezen. “We moeten stappen zetten en de adviezen van Emile Roemer over ruimte en eenpersoonsslaapkamers gaan opnemen in het keurmerk. Daarvoor is ook inspanning nodig van en samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, investeerders, huisvesters en de werkgevers. Inleners zullen daar ook een rol in moeten gaan spelen", zegt Jongbloed. “Ik kijk er naar uit om dit samen met alle partijen op te pakken.”

De Raad van Advies dankt Koos Karssen voor zijn inzet, negen jaar lang, voor de stichting die onder zijn voorzitterschap is uitgegroeid tot 700 geregistreerden met zo’n 20.000 locaties en 145.000 ‘bedden’.

Jannie Mooren is benoemd voor de werknemers/huurderszetel, waarmee het bestuur van de stichting bestaat uit Anja Jongbloed (voorzitter), Alfons Morssink en Jannie Mooren. Jannie Mooren was tot 2021 directeur/secretaris van de Stichting van de Arbeid en is op dit moment actief in diverse bestuurs- en adviesfuncties. 

Stichting Normering Flexwonen, SNF, is in 2013 door ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie opgericht om het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland te bevorderen. Dit was een uitvloeisel van de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten. Zie www.normeringflexwonen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolet Woordes (directeur), Stichting Normering Flexwonen, 013-5944224 of info@normeringflexwonen.nl.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws