'Groene wijken waar kinderen kunnen klimmen en ravotten hard nodig tegen beweegarmoede'

23 OKT 2023 16:15 | IVN Natuureducatie

Dit is een expertquote van Ian Mostert, projectleider Kind en Natuur, IVN Natuureducatie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Er is een ‘stille pandemie’ gaande in Nederland: het gebrek aan beweging. Het aantal slachtoffers? 5.800 mensen - NRC

Ondanks twintig jaar inspanning is het de overheid niet gelukt Nederlanders meer te laten bewegen. Versnipperd beleid, projecten die worden opgestart en vervolgens weer stoppen als gevolg van lege subsidiepotjes. Veel van deze programma’s zijn vooral gericht op sportactiviteiten, maar allereerst moet worden gekeken naar een gezonde basis.

In veel versteende wijken is nauwelijks ruimte om gezond te kunnen bewegen. Daar moet allereerst iets aan veranderen. De motoriek van onze kinderen is namelijk achteruit gehold omdat ze veel te weinig buiten spelen.

Groene, gezonde steden, dat is waar we vanuit IVN Natuureducatie voor pleiten. Nu leven we in een land waar één op de zes kinderen nooit buiten speelt. Kinderen tot zes jaar kijken hier gemiddeld al honderd minuten per dag naar een beeldscherm. Per dag zitten Nederlandse kinderen gemiddeld 7,2 uur stil.

Twintig procent van de jongeren kampt met obesitas en de motoriek van veel kinderen van nu is aanzienlijk slechter dan die van hun ouders en grootouders. Willen we dat kinderen überhaupt in staat zijn te sporten, dan moeten ze op jonge leeftijd al gestimuleerd worden te bewegen. En dan hebben we het niet over competitief bewegen, maar over doodgewoon buitenspelen zoals we vroeger deden: in bomen klimmen, slootje springen, hutten bouwen.

Binnen vanwege veiligheid

Een van de problemen is dat ouders hun kinderen uit veiligheidsoverwegingen vaak binnen houden. Ze vinden het in de versteende wijken, waar geen fijne speelplekken zijn, onder andere vanwege druk verkeer te gevaarlijk. Het gevolg is dat veel kinderen achter een scherm zitten en dus niet bewegen.

Bij IVN horen we van zowel ouders als leerkrachten dat ze behoefte hebben aan een veel groenere buurt. De eerste groene slag die daarbij te maken valt, is die op het schoolplein: één van de favoriete speelplekken van veel kinderen.

Het regelen van een groen schoolplein is echter niet altijd gemakkelijk. In het uitzoeken en aanvragen van subsidies gaat vaak veel tijd zitten. Tijd die leerkrachten doorgaans helemaal niet hebben. De overheid moet er daarom voor zorgen dat dit veel gemakkelijker wordt. Want wie als kind in een fijne, groene omgeving opgroeit, zal doorgaans ook als volwassene gezondere keuzes maken. De basis voor alles is een natuurrijke omgeving. Het is hoog tijd dat er volop geïnvesteerd gaat worden in een groene omgeving, waarin kinderen zich dagelijks vrij kunnen bewegen.

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur