'Aankomend kabinet moet stijgende trend faillissementen keren met steun voor mkb'

23 MEI 2024 13:06 | INHOLLAND Hogeschool
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Nahied Rezwani

Aanleiding:
Stijgende trend faillissementen houdt aan

Het aantal faillissementen in Nederland steeg in de eerste vier maanden van 2024 met 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De potentiële gevolgen van de toename zijn ernstig: toenemende werkloosheid, een rem op economische groei, investeerders die afhaken en leegstand van vastgoed. Het aankomende kabinet moet ingrijpen met gerichte steunmaatregelen voor de hardst getroffen sectoren. Cruciaal zijn betere financieringsmogelijkheden voor het mkb.

De oorzaken van het toenemende aantal faillissementen liggen in het wegvallen van COVID-steunpakketten; stijgende energieprijzen, hogere lonen en duurdere grondstoffen; hoge inflatie en rentetarieven die (her)financiering bemoeilijken; en veranderingen in consumentengedrag en verstoringen in detoeleveringsketen.

Een van de grootste obstakels betreft de financieringsmogelijkheden van bedrijven, vooral het mkb. Mkb-ondernemers haken in Nederland veel vaker af in het proces om aan financiering te komen dan kleinere bedrijven in het buitenland. De zoektocht is hier lastiger, de kosten van leningen zijn hoger en de kans dat je de aangevraagde financiering ook krijgt, is kleiner.

Er zijn wel diverse financiële regelingen om faillissement te voorkomen, zoals de Borgstelling MKB-kredieten, herstructureringskredieten en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze maatregelen bieden weliswaar noodzakelijk kapitaal en tijd voor herstructurering, maar ook hier is betere toegankelijkheid, tijdige beschikbaarheid, vereenvoudiging van administratieve procedures en meer flexibiliteit om aan de specifieke behoeften van MKB-bedrijven te voldoen, nodig.

Een speciale mkb-bank of financieringshub, naar het idee van minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens kan deze kloof dichten. Een publiek-private samenwerking kan op afstand van de overheid hét centrale punt worden voor passende financiering, steun en gepersonaliseerd advies bij financiële problemen.

Ook moeten er subsidies komen voor energiebesparing en andere kostenverlagende maatregelen, en moet gedacht worden aan hervormingen van de arbeidsmarkt zodat bedrijven beter kunnen inspelen op economische schommelingen.

Cruciaal is dat beleidsmakers op korte termijn actie ondernemen, zodat bedrijven de kans krijgen om te overleven en de impact van de faillissementsgolf beperkt blijft.

Meer binnen de rubriek Economie en geld