Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

16 MRT 2023 16:45 | Waterschap Rijn en IJssel

Op woensdag 15 maart hebben 287.843 inwoners uit 20 gemeenten hun stem uitgebracht voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel. Eén gemeente is nog niet meegenomen in deze telling: deze voorlopige uitslag is op basis van 93% van de getelde stemmen. Het opkomstpercentage bedraagt 59,3%. Bij de verkiezingen in 2019 was dit 53,5%. Deze voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen op lijstniveau maakte Waterschap Rijn en IJssel vandaag, donderdag 16 maart 2023, bekend.   

Zetelverdeling 2023 op basis van voorlopige verkiezingsuitslag 

Aan de verkiezingen bij Waterschap Rijn en IJssel namen 9 partijen deel. Na telling van de uitgebrachte stemmen is een voorlopige uitslag genoteerd. Met nieuwe binnenkomer BBB als grote winnaar: 

Definitieve uitslag 

Op 23 maart om 13.30 uur wordt de definitieve uitslag op persoonsniveau bekendgemaakt. Het kan namelijk voorkomen dat er nog een kleine wijziging in de zetelverdeling plaatsvindt op grond van voorkeurstemmen en/of lijstverbinding van partijen. Het nieuw gekozen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 27 maart 2023 geïnstalleerd. 

Zetels algemeen bestuur  

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 26 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 15 maart. De overige 4 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels die benoemd worden door de land-en tuinbouworganisaties en de vereniging van bos-en natuureigenaren. Bij de vorige verkiezingen waren er 8 geborgde zetels. Deze (nieuwe) verdeling is bij wet bepaald. Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper. 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie: Voor nadere informatie is Lotte Guest van de unit Communicatie van Waterschap Rijn en IJssel beschikbaar. Telefoon: 06 652600919 en E-mail: l.guest@wrij.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid