Trombose door de pil: “een stolsel ter grootte van een pingpongbal”

02 OKT 2023 08:00 | Trombosestichting Nederland

Dagelijks krijgen zo’n 2 tot 5 vrouwen in Nederland trombose door het gebruik van de anticonceptiepil. Zij krijgen bijvoorbeeld een trombosebeen, sinustrombose of longembolie. De anticonceptiepil is een zeer betrouwbaar middel om zwangerschap te voorkomen. De hormonen in de pil veranderen echter de samenstelling van het bloed. Dit verhoogt het risico op trombose. Zeker als er ook andere risicofactoren spelen, zoals roken, overgewicht of erfelijke aanleg. Daarnaast neemt het risico op trombose met de leeftijd toe. Eigenlijk zou iedereen boven de 35 jaar het gebruik van de anticonceptiepil moeten heroverwegen en kijken naar een alternatief.

Het verhaal van Noa

Noa Smolenaars (25) is één van de vele vrouwen die trombose kreeg door het gebruik van de anticonceptiepil. Op haar 21e kreeg ze een longembolie en longinfarct: “Mijn vader bracht me naar de eerste hulp in Maastricht. De arts deed direct tests en ongeveer haar eerste vraag was: slik je de anticonceptiepil? Mijn hele longslagader zat dicht met een stolsel ter grootte van een pingpongbal. Ze zeiden ook dat ik geluk heb gehad. Eén uur later was te laat geweest.

Trombose door de anticonceptiepil

Met Noa gaat het op dit moment gelukkig goed. Maar nog steeds krijgen zo’n 2 tot 5 vrouwen per dag trombose door het gebruik van de anticonceptiepil. Soms met de dood als gevolg. Daarom is het belangrijk dat de 1,4 miljoen pilgebruiksters in Nederland, en iedereen die overweegt de anticonceptiepil te gaan gebruiken, weet wat de risicofactoren zijn, en hoe trombose te herkennen. Een deel van hen loopt nu onnodig risico op een vervelende, en mogelijk levensbedreigende, trombose. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol; zij schrijven immers de anticonceptiepil voor. Komt trombose in de familie voor, of spelen er andere risicofactoren? Dan is een ander anticonceptiemiddel (zoals een spiraal of de minipil) misschien passender. En als iemand boven de 35 jaar is en de anticonceptiepil gebruikt, is het goed om te kijken of er een alternatief mogelijk is.

Meer weten over trombose door de anticonceptiepil? Kijk voor cijfers, het tromboserisico van verschillende anticonceptiemethoden en verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.

Over de Trombosestichting

Op 13 oktober is het Wereld Trombose Dag; dit jaar vraagt de Trombosestichting extra aandacht voor trombose door de pil. Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Dit belemmert de bloedsomloop en kan gevaarlijk zijn en leiden tot ernstige, blijvende klachten en zelfs overlijden. Snelle herkenning van trombose is daarom belangrijk zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. De Trombosestichting Nederland stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over risicofactoren, herkenning en behandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Bos, directeur (06 - 23 97 39 28), t.bos@trombosestichting.nl), of Rosalie Belder, beleidsmedewerker (06 - 19 84 20 52, r.belder@trombosestichting.nl)

Meer binnen de rubriek Zorg